Pracownia ZDO wykonuje kompleksową diagnostykę obrazową w ramach radiologicznych procesów diagnostycznych

Zakład Diagnostyki Obrazowej Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Objęty jest systemem zarządzania jakością i podlega corocznym testom specjalistycznym wykonywanym przez dział ochrony radiacyjnej Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku lub instytucje o analogicznych uprawnieniach, a także systemem serwisowym zapewniającym okresowe przeglądy aparatury.

 

Badania w pracowniach: rentgenodiagnostyki, ultrasonografii i tomografii komputerowej wykonywane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.30. 

Pracownia rtg pracuje w trybie dyżurowym na potrzeby OIOM Kliniki Medycyny Hipebaryccznej i Ratownictwa Morskiego UCMMiT pomiędzy godziną 18.00 – 8.00 przez siedem dni w tygodniu.

 

Pracownia ZDO wykonuje kompleksową diagnostykę obrazową w ramach radiologicznych procesów diagnostycznych dla:

– pacjentów ambulatoryjnych w ramach umowy z NFZ

– osób wykonujących badania płatne,

– pacjentów Klinik i Poradni UCMMIT,

– Niepublicznych Zespołów Opieki Zdrowotnej,

– poradni specjalistycznych i prywatnych gabinetów lekarskich

 

Pracownia RTG

Pracownia wyposażona jest w aparat rentgenowski typu telekomando oraz system rentgenodiagnostyki cyfrowej CR. Pracownia obsługuje pacjentów w oparciu o systemy informatyczne RIS i PACS.

Rejestracja do Pracowni odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8-17:30 pod numerem telefonu (58) 699 – 86 – 75 lub osobiście, pomimo iż pracownia wykonuje jedynie badania odpłatne należy pamiętać o posiadaniu skierowania od lekarza rodzinnego bądź specjalisty. * plik do pobrania

 

W pracowni RTG wykonuje się zdjęcia RTG oraz prześwietlenia

– zdjęcia kostne

– zdjęcia płuc

– zdjęcia jamy brzusznej

– badania kontrastowe przewodu pokarmowego – czyli badania przewodu pokarmowego z użyciem zawiesiny barytu – zawiesiny nierozpuszczalnych kryształów soli siarczanu baru silnie osłabiających promieniowanie rentgenowskie, uwidaczniające badany odcinek układu pokarmowego

– urografie – czyli badania kontrastowe układu moczowego polegające na dożylnym podaniu jodowego środka cieniującego, który jest wydalany przez nerki, a następnie wykonaniu zdjęcia uwidocznionego układu kielichowo – miedniczkowego, moczowodów oraz pęcherza moczowego

– RTG przełyku, żołądka i dwunastnicy

– zdjęcia pasażowe

– wlewy doodbytnicze – czyli badania kontrastowe jelita grubego z użyciem zawiesiny barytu

 

Tomografia komputerowa

Pracownia wyposażona jest w aparat tomograficzny:

Aparat Somatom go,Top to 64 rzędowy  i 128 warstwowy aparat  firmy Siemens o bardzo wysokiej jakości obrazowania.

Aparat zapewnia bardzo niskie poziomy dawek promieniowania  jonizującego i minimalne wartości środka kontrastowego.

Komfortowy dla pacjentów z  dysfunkcja oddechową z uwagi na szybkość badań oraz dla pacjentów z nadwagą , stół o nośności 300 kg  oraz zakresie skanowania do 200 cm.

Aparat posiada automatyczną synchronizację skanowania i podawania środka kontrastowego dzięki sprzętowej integracji skanera tk i wstrzykiwcza kontrastu.

Aparat wyposażony jest  w system Metal Artifact Reduction (iMAR), który doskonali jakość obrazu przy obecności zakłóceń wywołanych przez wszczepy metalowe (np. stenty, endoprotezy, rozruszniki.

Informacja o rejestracji do Pracowni odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8-17.30 pod numerem telefonu (58) 699 – 84 – 03 osobiście ze skierowaniem, pracownia wykonuje badania refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co oznacza że bezwzględnie należy pamiętać o skierowaniu od lekarza specjalisty.

 

W pracowni Tomografii Komputerowej wykonuje się badania

– głowy

– jamy brzusznej

– klatki piersiowej

– kręgosłupa

– HRCT (wysokiej rozdzielczości) płuc, kości skroniowych

– badania angiograficzne

 

Pracownia USG

Pracownia dysponuje nowoczesnym aparatem Aloka Arietta 850 firmy Hitachi klasy Premium wyposażonym w opcje Dopplera. Wykonujemy badania USG we wszystkich obszarach anatomicznych, tj. narządów szyi – tarczycy, ślinianek, narządów jamy brzusznej, tkanek powierzchniowych oraz badania ultrasonograficzne naczyń metodą Dopplera w oparciu o zastosowanie nowoczesnej technologii rekonstrukcji obrazu z unikalnie dużą głębokością efektywnej penetracji wiązki ultradźwiękowej.

Dzięki swym głowicom jest idealnym aparatem, który daje możliwości wykonania badania elastografii polegającej na ocenie twardości miąższu wątroby (a tym samym pośrednio włóknienia wątroby) poprzez pomiar prędkości rozchodzenia się fali akustycznej w miąższu wątroby.

Rejestracja do Pracowni odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8-15 pod numerem telefonu (58) 699 – 84 – 03 lub osobiście, pracownia wykonuje badania odpłatne bez potrzeby okazywania skierowania od lekarza rodzinnego lub specjalisty.

 

Badania ultrasonograficzne

– tarczycy, ślinianek

– innych narządów i tkanek powierzchniowych

– jamy brzusznej

– badania dopplerowskie żył i tętnic kończyn

– badania dopplerowskie tętnic szyjnych i kręgowych

– badania dopplerowskie tętnic nerkowych

– badania dopplerowskie układu wrotnego

– badania dopplerowskie przetok dializacyjnych

– elastografia wątroby

 

UWAGA

Jeżeli chorujesz na cukrzycę i zażywasz leki zawierające METFORMINĘ, a planujesz badanie urografii lub Tomografii Komputerowej z podaniem środka kontrastującego, METFORMINĘ należy odstawić na 48 godzin przed i po dożylnym podaniu środków kontrastujących. Leki zawierające Metforminę*

 

Pracownia ZDO wykonuje kompleksową diagnostykę obrazową w ramach radiologicznych procesów diagnostycznych

Zakład Diagnostyki Obrazowej Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Objęty jest systemem zarządzania jakością i podlega corocznym testom specjalistycznym wykonywanym przez dział ochrony radiacyjnej Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku lub instytucje o analogicznych uprawnieniach, a także systemem serwisowym zapewniającym okresowe przeglądy aparatury.

 

Badania w pracowniach: rentgenodiagnostyki, ultrasonografii i tomografii komputerowej wykonywane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.30. 

Pracownia rtg pracuje w trybie dyżurowym na potrzeby OIOM Kliniki Medycyny Hipebaryccznej i Ratownictwa Morskiego UCMMiT pomiędzy godziną 18.00 – 8.00 przez siedem dni w tygodniu.

 

Pracownia ZDO wykonuje kompleksową diagnostykę obrazową w ramach radiologicznych procesów diagnostycznych dla:

– pacjentów ambulatoryjnych w ramach umowy z NFZ

– osób wykonujących badania płatne,

– pacjentów Klinik i Poradni UCMMIT,

– Niepublicznych Zespołów Opieki Zdrowotnej,

– poradni specjalistycznych i prywatnych gabinetów lekarskich

 

Pracownia RTG

Pracownia wyposażona jest w aparat rentgenowski typu telekomando oraz system rentgenodiagnostyki cyfrowej CR. Pracownia obsługuje pacjentów w oparciu o systemy informatyczne RIS i PACS.

Rejestracja do Pracowni odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8-17:30 pod numerem telefonu (58) 699 – 86 – 75 lub osobiście, pomimo iż pracownia wykonuje jedynie badania odpłatne należy pamiętać o posiadaniu skierowania od lekarza rodzinnego bądź specjalisty. * plik do pobrania

 

W pracowni RTG wykonuje się zdjęcia RTG oraz prześwietlenia

– zdjęcia kostne

– zdjęcia płuc

– zdjęcia jamy brzusznej

– badania kontrastowe przewodu pokarmowego – czyli badania przewodu pokarmowego z użyciem zawiesiny barytu – zawiesiny nierozpuszczalnych kryształów soli siarczanu baru silnie osłabiających promieniowanie rentgenowskie, uwidaczniające badany odcinek układu pokarmowego

– urografie – czyli badania kontrastowe układu moczowego polegające na dożylnym podaniu jodowego środka cieniującego, który jest wydalany przez nerki, a następnie wykonaniu zdjęcia uwidocznionego układu kielichowo – miedniczkowego, moczowodów oraz pęcherza moczowego

– RTG przełyku, żołądka i dwunastnicy

– zdjęcia pasażowe

– wlewy doodbytnicze – czyli badania kontrastowe jelita grubego z użyciem zawiesiny barytu

 

Tomografia komputerowa

Pracownia wyposażona jest w aparat tomograficzny:

Aparat Somatom go,Top to 64 rzędowy  i 128 warstwowy aparat  firmy Siemens o bardzo wysokiej jakości obrazowania.

Aparat zapewnia bardzo niskie poziomy dawek promieniowania  jonizującego i minimalne wartości środka kontrastowego.

Komfortowy dla pacjentów z  dysfunkcja oddechową z uwagi na szybkość badań oraz dla pacjentów z nadwagą , stół o nośności 300 kg  oraz zakresie skanowania do 200 cm.

Aparat posiada automatyczną synchronizację skanowania i podawania środka kontrastowego dzięki sprzętowej integracji skanera tk i wstrzykiwcza kontrastu.

Aparat wyposażony jest  w system Metal Artifact Reduction (iMAR), który doskonali jakość obrazu przy obecności zakłóceń wywołanych przez wszczepy metalowe (np. stenty, endoprotezy, rozruszniki.

Informacja o rejestracji do Pracowni odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8-17.30 pod numerem telefonu (58) 699 – 84 – 03 osobiście ze skierowaniem, pracownia wykonuje badania refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co oznacza że bezwzględnie należy pamiętać o skierowaniu od lekarza specjalisty.

 

W pracowni Tomografii Komputerowej wykonuje się badania

– głowy

– jamy brzusznej

– klatki piersiowej

– kręgosłupa

– HRCT (wysokiej rozdzielczości) płuc, kości skroniowych

– badania angiograficzne

 

Pracownia USG

Pracownia dysponuje nowoczesnym aparatem Aloka Arietta 850 firmy Hitachi klasy Premium wyposażonym w opcje Dopplera. Wykonujemy badania USG we wszystkich obszarach anatomicznych, tj. narządów szyi – tarczycy, ślinianek, narządów jamy brzusznej, tkanek powierzchniowych oraz badania ultrasonograficzne naczyń metodą Dopplera w oparciu o zastosowanie nowoczesnej technologii rekonstrukcji obrazu z unikalnie dużą głębokością efektywnej penetracji wiązki ultradźwiękowej.

Dzięki swym głowicom jest idealnym aparatem, który daje możliwości wykonania badania elastografii polegającej na ocenie twardości miąższu wątroby (a tym samym pośrednio włóknienia wątroby) poprzez pomiar prędkości rozchodzenia się fali akustycznej w miąższu wątroby.

Rejestracja do Pracowni odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8-15 pod numerem telefonu (58) 699 – 84 – 03 lub osobiście, pracownia wykonuje badania odpłatne bez potrzeby okazywania skierowania od lekarza rodzinnego lub specjalisty.

 

Badania ultrasonograficzne

– tarczycy, ślinianek

– innych narządów i tkanek powierzchniowych

– jamy brzusznej

– badania dopplerowskie żył i tętnic kończyn

– badania dopplerowskie tętnic szyjnych i kręgowych

– badania dopplerowskie tętnic nerkowych

– badania dopplerowskie układu wrotnego

– badania dopplerowskie przetok dializacyjnych

– elastografia wątroby

 

UWAGA

Jeżeli chorujesz na cukrzycę i zażywasz leki zawierające METFORMINĘ, a planujesz badanie urografii lub Tomografii Komputerowej z podaniem środka kontrastującego, METFORMINĘ należy odstawić na 48 godzin przed i po dożylnym podaniu środków kontrastujących. Leki zawierające Metforminę*

 

Nasz personel

Personel - zdjęcie lek. Anna Susmarska Kierownik

Telefon

+48 58 699 84 03REJESTRACJA

Ardes e-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.