1
Izba
Przyjęć
Klinika Chorób Zawodowych
i Wewnętrznych
Poradnia kardiologiczna
Klinika Chorób Tropikalnych
i Pasożytniczych
Pracownia diagnostyki endoskopowej
Poradnia chorób zakaźnych
Zakład diagnostyki obrazowej
Rehabilitacja kardiologiczna
Poradnia endokrynologiczna
Poradnia
chorób metabolicznych
Poradnia pulmonologiczna
Poradnia hepatologiczna
Poradnia
chorób wewnętrznych
Poradnia neurologiczna
Oddział neurologii planowej