1
Izba
Przyjęć
Klinika Chorób Zawodowych
i Wewnętrznych
Poradnia kardiologiczna
Klinika Chorób Tropikalnych
i Pasożytniczych
Pracownia diagnostyki endoskopowej
Poradnia chorób zakaźnych
Diagnostyka obrazowa
Rehabilitacja kardiologiczna
Poradnia endokrynologiczna
Poradnia chorób metabolicznych
Poradnia pulmonologiczna
Poradnia hepatologiczna
Poradnia chorób wewnętrznych