medyczne programy badawcze

Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych bierze udział w międzynarodowym projekcie badawczym TROPSENSE finansowanym z Programu Ramowego Unii Europejskiej HORYZONT 2020, w którym uczestniczy 12 ośrodków naukowo-badawczych z Europy, Afryki Północnej i Ameryki Południowej. Głównym celem projektu jest rozwój szybkiego, niedrogiego i łatwego w obsłudze elektronicznego narzędzia do diagnostyki bąblowicy, leiszmaniozy i dengi, na podstawie analizy wydychanego powietrza. Proponowane podejście opiera się na analizie próbek wydychanego powietrza, które są łatwe do uzyskania w sposób komfortowy i niezagrażający zdrowiu pacjenta. W badaniu uczestniczą pacjenci z Afryki Północnej, Ameryki Południowej i Europy.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie : www.tropsense.eu