Zespół etyczny UCMMiT

Informujemy, iż w UCMMiT wdrożono mechanizmy rozwiązywania zagadnień etycznych. W tym celu powołano do życia Zespół Etyczny.

Jego głównym zadaniem jest szeroko rozumiane wsparcie w sytuacji, gdy zespół terapeutyczny, pacjent lub rodzina pacjenta mają nierozwiązany problem etyczny związany z opieką i terapią pacjenta leczonego w Naszym szpitalu. Konsultacja etyczna jest traktowana jako poufny aspekt opieki nad pacjentem.

Do szczegółowych zadań Zespołu Etycznego należy:

1.            Zapewnienie ochrony praw pacjentów zgodnie z zasadami etyki medycznej oraz zapisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

2.            Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej.

3.            Pomoc w rozwiązywaniu problemów etycznych w zakresie leczenia podtrzymującego życie.

4.            Udzielanie pomocy lekarzom, pacjentom i ich rodzinom w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych dotyczących kwalifikowania do różnych metod opieki, terapii.

5.            Rozwiązywanie problemów etycznie wątpliwych w relacji osoba wykonująca zawód medyczny - pacjent, pacjent - osoba wykonująca zawód medyczny oraz relacji pomiędzy pracownikami.

6.            Reagowanie na zgłaszane przypadki nieprzestrzegania obowiązującego w Szpitalu Kodeksu Etyki Pracownika, Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz Kodeksu Etyki Pielęgniarki i Położnej oraz Procedury postępowania w sytuacjach mogących być uznanymi za korupcyjne.

7.            Zgłaszanie propozycji co do zmiany obowiązujących w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej Kodeksu Etyki oraz procedur odnoszących się do zakresu zadań  Zespołu.

8.            Przekazanie raz do roku  w miesiącu styczniu sprawozdania z działalności Zespołu Etycznego z poprzedniego roku

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie problemów etycznych osobiście lub e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub telefonicznie  58 699 85 76