Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej informuje, że została zawarta umowa ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o łącznym dofinansowaniu w wysokości 148.800,00 złotych w wyniku, której rozpoczęto realizację inwestycji pn. „Modernizacja instalacji gazów medycznych w zakresie wymiany paneli gazowo-elektrycznych w salach chorych w związku
z COVID-19
”.