• Świadczenia medyczne realizowane przez Klinikę Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

  Choroby układu nerwowego

  • Zaburzenia równowagi
  • Choroby naczyń mózgowych – leczenie zachowawcze
  • Przemijające niedokrwienie mózgu
  • Udar mózgu – leczenie > 3 dni
  • Udar mózgu – leczenie
  • Bóle głowy
  • Choroby neuronu ruchowego

  Choroby układu oddechowego

  • Dychawica oskrzelowa
  • Zator płucny
  • Zapalenie płuc nietypowe, wirusowe
  • Rozstrzenie oskrzeli
  • Wysiękowe zapalenie opłucnej
  • Choroby nowotworowe układu oddechowego i klatki piersiowej
  • Obrzęk płuc
  • POChP i inne obturacyjne choroby układu oddechowego
  • Niewydolność oddechowa
  • Zapalenie opłucnej

  Choroby układu krążenia

  • OZW > 69 r.ż. lub z pw
  • OZW < 70 r.ż.
  • OZW bez uniesienia ST
  • OZW – leczenie z zastosowaniem leku trombolitycznego drugiej/ trzeciej generacji
  • Zapalenie wsierdzia
  • Niewydolność krążenia > 69 r.ż. lub z pw
  • Niewydolność krążenia < 70 r.ż. bez pw
  • Zakrzepica żył głębokich
  • Choroba niedokrwienna serca > 69 r.ż. lub z pw
  • Choroba niedokrwienna serca > 17 r.ż. < 70 r.ż. bez pw
  • Nagłe zatrzymanie krążenia
  • Zaburzenia rytmu serca > 69 r.ż. lub z pw
  • Zaburzenia rytmu serca > 17 r.ż. < 70 r.ż. bez pw
  • Omdlenie i zapaść
  • Nieinwazyjna diagnostyka bólu w klatce piersiowej > 17 r.ż.
  • Choroby zastawek serca > 17 r.ż.
  • Wrodzone wady serca > 17 r.ż.
  • Inne choroby układu krążenia > 17 r.ż.
  • Nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne
  • Ciężkie nadciśnienie tętnicze > 17 r.ż.
  • Nadciśnienie tętnicze > 17 r.ż.

  Choroby wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony

  • Przewlekłe choroby wątroby z pw > 5 dni

  Choroby układu mięśniowo-szkieletowego

  • Układowe choroby tkanki łącznej < 4 dni
  • Układowe choroby tkanki łącznej > 3 dni
  • Krystalopatie

  Choroby układu dokrewnego

  • Zaburzenia wodno-elektrolitowe
  • Wrodzone wady metaboliczne
  • Cukrzyca z powikłaniami i inne stany hipoglikemiczne
  • Cukrzyca ze stanami hiperglikemicznymi
  • Stopa cukrzycowa
  • Choroby tarczycy

  Choroby układu moczowo-płciowego

  • Zakażenia nerek lub dróg moczowych
  • Przewlekła niewydolność nerek
  • Inne choroby nerek

  Choroby naczyń

  • Choroby naczyń

  Choroby układu krwiotwórczego, zatrucia i choroby zakaźne

  • Choroby układu krwiotwórczego i odpornościowego > 1 dnia
  • Choroby układu krwiotwórczego i odpornościowego < 2 dni
  • Zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony > 10 dni
  • Zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony > 1 dnia
  • Zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony < 2 dni
  • Zatrucie średnie
  • Zatrucie lekkie
  • Gorączka niejasnego pochodzenia
  • Posocznica o ciężkim przebiegu

  Inne

  • Hospitalizacja przed przekazaniem do ośrodka o wyższym poziomie referencyjnym
  • Rozliczenie za zgodą płatnika
  • Hospitalizacja związana z przetoczeniem krwi, produktów krwiopochodnych w tym immunoglobulin
  • Przetoczenie koncentratu/krwinek czerwonych
  • Przetoczenie koncentratu/ ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy
  • Przetoczenie koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej
  • Przetoczenie osocza
  • Przetoczenie  napromienianego i filtrowanego KKCz
  • Przetoczenie  napromienianego i filtrowanego koncentratu krwinek płytkowych
  • Leczenie przetoczeniami immunoglobulin
  • Przetoczenie ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych
  • Przetoczenie ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej
  • Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych z aferezy
  • Przetoczenie krioprecypitatu
  • Przetoczenie napromienianego koncentratu krwinek czerwonych
 • Świadczenia medyczne realizowane przez Klinikę Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych

  • Żywienie dojelitowe
  • Przetoczenie koncentratu/krwinek czerwonych
  • Przetoczenie koncentratu/ ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy
  • Przetoczenie koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej
  • Przetoczenie osocza
  • Przetoczenie  napromienianego i filtrowanego KKCz
  • Przetoczenie  napromienianego i filtrowanego koncentratu krwinek płytkowych
  • Leczenie przetoczeniami immunoglobulin
  • Częściowe (niekompletne) żywienie pozajelitowe
  • Przetoczenie ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych
  • Kompletne żywienie pozajelitowe
  • Przetoczenie krioprecypitatu
  • Przetoczenie napromienianego koncentratu krwinek czerwonych
 • Świadczenia medyczne realizowane przez Klinikę Chorób Zawodowych i Wewnętrznych

  Choroby układu nerwowego

  • Choroby nerwów obwodowych
  • Choroby mięśni
  • Zaburzenia równowagi
  • Guzy mózgu i rdzenia kręgowego > 3 dni
  • Choroby naczyń mózgowych – leczenie zachowawcze
  • Przemijające niedokrwienie mózgu
  • Udar mózgu – leczenie > 3 dni
  • Udar mózgu – leczenie
  • Choroby zapalne układu nerwowego
  • Bóle głowy

  Choroby twarzy, jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i uszu

  • Inne choroby gardła, uszu i nosa

  Choroby układu oddechowego

  • Średnie i małe zabiegi klatki piersiowej *
  • Dychawica oskrzelowa
  • Zator płucny
  • Ropień płuc, ropowica
  • Zapalenie płuc nietypowe, wirusowe
  • Rozstrzenie oskrzeli
  • Wysiękowe zapalenie opłucnej
  • Choroby nowotworowe układu oddechowego i klatki piersiowej
  • Inne choroby układu oddechowego
  • Obrzęk płuc
  • POChP i inne obturacyjne choroby układu oddechowego
  • Zapalenie płuc z pw
  • Zapalenie płuc bez pw
  • Uszkodzenia inhalacyjne płuc
  • Zwłóknienie i pylica płuc
  • Odma opłucnowa
  • Niewydolność oddechowa
  • Nadciśnienie płucne > 17 r.ż.
  • Zapalenie opłucnej

  Choroby układu krążenia

  • OZW > 69 r.ż. lub z pw
  • OZW < 70 r.ż.
  • OZW bez uniesienia ST
  • Zapalenie wsierdzia
  • Niewydolność krążenia > 69 r.ż. lub z pw
  • Niewydolność krążenia < 70 r.ż. bez pw
  • Zakrzepica żył głębokich
  • Choroba niedokrwienna serca > 69 r.ż. lub z pw
  • Choroba niedokrwienna serca > 17 r.ż. < 70 r.ż. bez pw
  • Nagłe zatrzymanie krążenia
  • Zaburzenia rytmu serca > 69 r.ż. lub z pw
  • Zaburzenia rytmu serca > 17 r.ż. < 70 r.ż. bez pw
  • Omdlenie i zapaść
  • Nieinwazyjna diagnostyka bólu w klatce piersiowej > 17 r.ż.
  • Choroby zastawek serca > 17 r.ż.
  • Wrodzone wady serca > 17 r.ż.
  • Inne choroby układu krążenia > 17 r.ż.
  • Nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne
  • Ciężkie nadciśnienie tętnicze > 17 r.ż.
  • Nadciśnienie tętnicze > 17 r.ż.

  Choroby przewodu pokarmowego

  • Diagnostyczne i małe zabiegi przewodu pokarmowego *
  • Choroby przełyku
  • Zabiegi lecznicze żołądka i dwunastnicy *
  • Choroby żołądka i dwunastnicy
  • Choroby jelita cienkiego (bez chorób zapalnych)
  • Średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego *
  • Choroby jelita grubego
  • Średnie i endoskopowe lecznicze zabiegi jamy brzusznej *
  • Diagnostyczne i lecznicze zabiegi jamy brzusznej *
  • Choroby jamy brzusznej
  • Choroby infekcyjne jelit
  • Choroby zapalne jelit
  • Krwawienia z przewodu pokarmowego – leczenie zachowawcze
  • Choroby wyrostka robaczkowego
  • Choroby odbytu

  Choroby wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony

  • Małe zabiegi wątroby *
  • Ostre choroby wątroby
  • Przewlekłe choroby wątroby z pw > 5 dni
  • Przewlekłe choroby wątroby bez pw > 17 r.ż.
  • Choroby dróg żółciowych
  • Nowotwory dróg żółciowych
  • Ostre zapalenie trzustki
  • Przewlekłe choroby trzustki

  Choroby układu mięśniowo-szkieletowego

  • Zespoły bólowe kręgosłupa >3 dni
  • Choroby tkanek miękkich
  • Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej > 4 dni
  • Choroby infekcyjne kości i stawów
  • Choroby niezapalne kości i stawów < 4 dni
  • Choroby niezapalne kości i stawów > 3 dni
  • Układowe choroby tkanki łącznej < 4 dni
  • Układowe choroby tkanki łącznej > 3 dni

  Choroby piersi, skóry i oparzenia

  • Owrzodzenia skóry
  • Duże choroby dermatologiczne
  • Duże choroby infekcyjne skóry
  • Łagodne choroby dermatologiczne

  Choroby układu dokrewnego

  • Choroby przysadki
  • Zaburzenia wodno-elektrolitowe
  • Zaburzenia odżywienia > 17 r.ż.
  • Wrodzone wady metaboliczne
  • Cukrzyca z powikłaniami i inne stany hipoglikemiczne
  • Cukrzyca ze stanami hiperglikemicznymi
  • Stopa cukrzycowa
  • Choroby tarczycy
  • Nowotwory endokrynne poza przysadką
  • Inne choroby układu wydzielania wewnętrznego

  Choroby układu moczowo-płciowego

  • Zakażenia nerek lub dróg moczowych
  • Choroby pęcherza moczowego i moczowodu
  • Leczenie powikłań leczenia nerkozastępczego > 17 r.ż.
  • Ostra niewydolność nerek
  • Przewlekła niewydolność nerek
  • Inne choroby nerek
  • Kamica moczowa
  • Badania w zakresie dróg moczowych

  Choroby naczyń

  • Choroby naczyń

  Choroby układu krwiotwórczego, zatrucia i choroby zakaźne

  • Choroby układu krwiotwórczego i odpornościowego > 1 dnia
  • Choroby układu krwiotwórczego i odpornościowego < 2 dni
  • Zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony > 10 dni
  • Zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony > 1 dnia
  • Zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony < 2 dni
  • Choroby alergiczne > 17 r.ż.
  • Zatrucie średnie
  • Zatrucie lekkie
  • Niedobory odporności inne niż HIV/ AIDS
  • Gorączka niejasnego pochodzenia
  • Posocznica o ciężkim przebiegu
  • Choroby zakaźne niewirusowe

  Obrażenia, urazy

  • Leczenie zachowawcze urazów

  Inne

  • Hospitalizacja przed przekazaniem do ośrodka o wyższym poziomie referencyjnym
  • Kwalifikacja do przeszczepu nerki – badanie wstępne
  • Rozliczenie za zgodą płatnika
  • Hospitalizacja z przyczyn nie ujętych gdzie indziej
  • Hospitalizacja związana z przetoczeniem krwi, produktów krwiopochodnych w tym immunoglobulin
  • Żywienie dojelitowe
  • Przetoczenie koncentratu/krwinek czerwonych
  • Przetoczenie koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej
  • Przetoczenie osocza
  • Przetoczenie  napromienianego i filtrowanego KKCz
  • Przetoczenie  napromienianego i filtrowanego koncentratu krwinek płytkowych
  • Leczenie przetoczeniami immunoglobulin
  • Częściowe (niekompletne) żywienie pozajelitowe
  • Żywienie pozajelitowe immunomodulujące
  • Przetoczenie ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych
  • Przetoczenie ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej
  • Kompletne żywienie pozajelitowe
  • Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych z aferezy
  • Przetoczenie napromienianego koncentratu krwinek czerwonych
 • Świadczenia medyczne realizowane przez Klinikę Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego

  Choroby układu oddechowego

  • Zator płucny
  • Zapalenie płuc nietypowe, wirusowe
  • Obrzęk płuc
  • Niewydolność oddechowa

  Choroby układu krążenia

  • Niewydolność krążenia > 69 r.ż. lub z pw
  • Niewydolność krążenia < 70 r.ż. bez pw
  • Nagłe zatrzymanie krążenia

  Choroby układu krwiotwórczego, zatrucia i choroby zakaźne

  • Zatrucie średnie
  • Posocznica o ciężkim przebiegu

  Świadczenia OIT

  • Przetoczenie napromienianego koncentratu krwinek czerwonych
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 19 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 20 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 21 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 22 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 23 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 24 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 25 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 26 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 27 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 28 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 29 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 30 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 31 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 32 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 33 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 34 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 35 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 36 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 37 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 38 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 39 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 40 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 41 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 42 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 43 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 44 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 45 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 46 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 47 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 48 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 49 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 50 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 51 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 52 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 53 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 54 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 55 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 56 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 57 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 58 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 59 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 60 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 61 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 62 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 63 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 64 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 65 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 66 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 67 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 68 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 69 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 70 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 71 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 72 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 73 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 74 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 75 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 76 pkt
  • Leczenie w OAiIT dla dorosłych – ocena wg skali TISS-28 – 77 pkt

  Inne

  • Zgorzel gazowa – kompleksowe leczenie zachowawcze i zabiegowe skojarzone z terapią hiperbaryczną
  • Hospitalizacja z przyczyn nie ujętych gdzie indziej
  • Żywienie dojelitowe
  • Przetoczenie koncentratu/krwinek czerwonych
  • Przetoczenie koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej
  • Przetoczenie osocza
  • Przetoczenie  napromienianego i filtrowanego KKCz
  • Przetoczenie  napromienianego i filtrowanego koncentratu krwinek płytkowych
  • Leczenie przetoczeniami immunoglobulin
  • Częściowe (niekompletne) żywienie pozajelitowe
  • Przetoczenie ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych
  • Przetoczenie ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej
  • Kompletne żywienie pozajelitowe
  • Intensywna hemodializa
  • Przetoczenie napromienianego koncentratu krwinek czerwonych

Dostępność klinik UCMMiT odbywa się wyłącznie w ramach pobytu na danym oddziale szpitala. Kliniki nie prowadzą poradni dostępnych z zewnątrz. Specjalistyczne poradnie prowadzi Przychodnia UCMMiT. Do dyspozycji Pacjentów pozostają również pracownie Zakładu Diagnostyki Obrazowej.