Pomorscy Medycy - bezpieczni w pracy, bezpieczni dla Pacjentów

"Pomorscy Medycy - bezpieczni w pracy, bezpieczni dla Pacjentów"

Z przyjemnością informujemy, że UCMMiT otrzymał grant w wysokości 620.000,00zł na wspieranie naszych pracowników w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Pomorscy medycy – bezpieczni w pracy, bezpieczni dla pacjentów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Przyznane środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup lamp bakteriobójczych oraz środków ochrony osobistej, w tym: masek FFP2, kombinezonów ochronnych, fartuchów wodoodpornych, maseczek chirurgicznych, ochraniaczy na obuwie, czepków, a także środków do dezynfekcji.

Celem projektu jest ograniczenie czynników ryzyka w środowisku pracy, wynikające z kontaktu z pacjentem zakażonym lub potencjalnie zakażony wirusem Sars-Cov-2, poprzez zabezpieczenie pracowników m.in. podmiotów leczniczych i jednostek państwowych systemu ratownictwa medycznego w sprzęt i wyposażenie najbardziej kluczowe dla skutecznej walki z epidemią COVID – 19. Cel zrealizowany zostanie poprzez udzielenie grantów, dla podmiotów, które posiadają umowę z NFZ, w ramach trzech modułów:

  • Moduł I przeznaczony jest dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego osób z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,
  • Moduł II dedykowany jest zespołom ratownictwa medycznego,
  • Moduł III ma wspierać podmioty lecznicze, stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorców prywatnych prowadzących leczenie psychiatryczne i terapię uzależnień w formie stacjonarnej.

Granty mogą być przeznaczone m.in. na wyroby medyczne jednorazowego użytku, w szczególności gogle, maseczki, rękawiczki, kombinezony oraz środki i narzędzia do dezynfekcji, m.in.: środki do dezynfekcji, myjnie, zamgławiacze.

Czas trwania projektu: 01.02.2021 r. – 31.12.2021 r.

Wartość dofinansowania: 22 467 753,00 zł

Wartość całkowita projektu: 24 964 170,00 zł

Wartość powierzonego grantu: 620.000,00 zł