Działalność Medyczna
Przychodnia Medycyny Pracy i Chorób Tropikalnych
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Kierownik Kierownik
dr Izabela Tomaszewska lek. Anna Susmarska
Medycyna Pracy TK / RTG / USG
Informacja i rejestracja: (58) 699-84-15 Informacja i rejestracja: (58) 699-86-75 / (58) 699-84-03
e-mail: medycyna_pracy@ucmmit.gdynia.pl e-mail: radio@ucmmit.gdynia.pl
Telefony czynne: Telefony czynne:
Poniedziałek-Piątek 07:00-14:30 Poniedziałek-Piątek 07:30-17:30
Por. Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych
Pracownia Endoskopii
Informacja i rejestracja: (58) 699-85-90 Kierownik
e-mail: przychodnia@ucmmit.gdynia.pl lek. Anna Dobies
Punkt Szczepień: (58) 699-86-83
e-mail: awosachlo@ucmmit.gdynia.pl Telefony:
Rejestracja: (58) 699-85-75
Telefony czynne: Pracownia Endoskopii: (58) 699-85-66
Poniedziałek-Piątek 07:00-14:30 e-mail: endoskopia@ucmmit.gdynia.pl
Telefony czynne:
Poradnia Chorób Zakaźnych Poniedziałek-Piątek 07:00-14:30
Informacja i rejestracja: (58) 699-86-82
e-mail*: por_ch_zak@ucmmit.gdynia.pl
Służba TMAS
Lekarz nadzorujący
Telefony czynne: prof. Marcin Renke
Poniedziałek 07:00-15:00
Wtorek 10:00-18:00 Telefon: (58) 699-84-60
Środa 07:00-14:30 e-mail: tmas@ucmmit.gdynia.pl
Czwartek 07:00-14:30
Piątek 07:00-14:30
Izba Przyjęć
Pielęgniarka Oddziałowa
Poradnia Kardiologiczna mgr Katarzyna Nikrant
Informacja i rejestracja: (58) 699-85-57
e-mail*: por_kardio@ucmmit.gdynia.pl Telefon dyżurny: (58) 699-85-78
Telefon: (58) 622-42-12
Telefony czynne: e-mail: ip@ucmmit.gdynia.pl
Poniedziałek 12:00-18:00
Wtorek – Piątek 07:30-12:40
Specjalista ds. epidemiologicznych
* W przypadku rejestracji przez e-mail prosimy o podanie numeru telefonu Telefon: (58) 699-85-27
e-mail: pepidemiologiczna@ucmmit.gdynia.pl
Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego
Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych
Kierownik Kierownik
dr n. med Ewa Lenkiewicz dr hab. n. med Katarzyna Sikorska
Telefony: Telefony:
Telefon dyżurny: (58) 699-86-54 Sekretariat: (58) 699-84-08
Dyżurka pielęgniarek: (58) 699-86-33 Dyżurka pielęgniarek: (58) 699-85-80
e-mail: hyperbar@ucmmit.gdynia.pl e-mail: oct@ucmmit.gdynia.pl
Klinika Chorób Zawodowych i Wewnętrznych
Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
Kierownik Kierownik
prof. Marcin Renke prof. Marek Koziński
Telefony: Telefony:
Sekretariat: (58) 699-84-02 Sekretariat: (58) 699-84-06
Dyżurka pielęgniarek: (58) 699-85-92 Dyżurka pielęgniarek: (58) 699-85-86
e-mail: ocz@ucmmit.gdynia.pl e-mail: ocw@ucmmit.gdynia.pl
Apteka Szpitalna
Rehabilitacja kardiologiczna
Kierownik Telefon: (58) 699-84-38
mgr farm. Agnieszka Walasik
Przełożona Pielęgniarek
Telefon: (58) 699-85-79 mgr Iwona Brutel
e-mail: apteka@ucmmit.gdynia.pl Telefon: (58) 699-84-35
Asystent e-mail: bruteli@ucmmit.gdynia.pl
mgr farm. Katarzyna Korchow
Telefon: (58) 699-86-42

Administracja
Dyrekcja Szpitala
Główny Księgowy
Dyrektor Magdalena Reszka
prof. dr hab. n. med. Marcin Renke Telefon: (58) 699-85-11
Z-ca Dyrektora ds.Lecznictwa e-mail: mreszka@ucmmit.gdynia.pl
Marzena Głowacz
Dział Finansowy
Kancelaria Księgowa
Małgorzata Marzec Małgorzata Wirkowska
Telefon: (58) 699-85-06 Telefon: (58) 699-85-38
Fax: (58) 622-48-71 e-mail: mwirkowska@ucmmit.gdynia.pl
ePUAP: /UCMMiT/SkrytkaESP Księgowa
e-mail: dyrekcja@ucmmit.gdynia.pl Agnieszka Topyła
Dział Kadr i Organizacji
Telefon: (58) 699-86-08
Kierownik e-mail: atopyla@ucmmit.gdynia.pl
Renata Kulesza
Dział Statystyki i Rozliczeń Usług Medycznych
Telefon: (58) 699-86-01
e-mail: rkulesza@ucmmit.gdynia.pl Starszy Inspektor ds. statystyki i rozliczeń usług medycznych
Płace Tamara Ludwicka
Karolina Cwalina Telefon: (58) 699-85-12
Telefon: (58) 699-85-39 e-mail: tludwicka@ucmmit.gdynia.pl
e-mail: kcwalina@ucmmit.gdynia.pl Specjalista ds. Statystyki i Rozliczeń Medycznych
Dział Zamówień Publicznych
Ewa Banasiak
Kierownik Telefon: (58) 699-85-12
Dorota Tuźnik e-mail: ebanasiak@ucmmit.gdynia.pl
Telefon: (58) 699-85-18
Gł. Specjalista ds. BHP /
Inspektor ochrony p.poż.
e-mail: dtuznik@ucmmit.gdynia.pl
Specjalista ds. Zamówień Publicznych Małgorzata Hajdel
Natalia Wargacka Telefon: (58) 699-84-32
Telefon: (58) 699-84-23 e-mail: mhajdel@ucmmit.gdynia.pl
e-mail: nwargacka@ucmmit.gdynia.pl
Dział Administracyjno-Gospodarczy
Dział Informatyki
Kierownik
Kierownik Maciej Zieliński
Tomasz Porębski Telefon: (58) 699-85-71
Telefon: (58) 699-85-23 e-mail: mzielinski@ucmmit.gdynia.pl
e-mail: tporebski@ucmmit.gdynia.pl Magazyn
Informatyk Zbigniew Kamedulski
Cezariusz Markowski Telefon: (58) 699-85-17
Telefon: (58) 699-85-23 e-mail: zkamedulski@ucmmit.gdynia.pl
e-mail: cmarkowski@ucmmit.gdynia.pl
Pełnomocnik Dyrektora ds. zintegrowanego systemu zarządzania /
Inspektor ds. Obronności i Rezerw /
Pełnomocnik Dyrektora ds. ochrony informacji niejawnych
Ewa Ziółkowska-Banaszek
Telefon: (58) 699-85-35
e-mail: eziolkowska@ucmmit.gdynia.pl