Działalność Medyczna
 

Przychodnia Medycyny Podróży,

Chorób Tropikalnych i Medycyny Pracy 

Zakład Diagnostyki Obrazowej
 
Koordynator Kierownik  
Katarzyna Frelichowska lek. Anna Susmarska  
Medycyna Pracy TK / RTG / USG  
Informacja i rejestracja: (58) 699-84-15 Informacja i rejestracja: (58) 699-86-75 / (58) 699-84-03  
e-mail: medycyna_pracy@ucmmit.gdynia.pl e-mail: radio@ucmmit.gdynia.pl  
Telefony czynne: Telefony czynne:  
Poniedziałek-Piątek 07:00-14:30 Poniedziałek-Piątek 07:30-17:30  
Poradnia Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych
Pracownia Endoskopii
 
Informacja i rejestracja: (58) 699-85-90 Kierownik  
e-mail: przychodnia@ucmmit.gdynia.pl lek. Anna Dobies  
Punkt Szczepień: (58) 699-86-83    
e-mail: awosachlo@ucmmit.gdynia.pl Telefony:  
Medycyna Podróży Rejestracja: (58) 699-85-75  
Rejestracja: 797-387-176 Pracownia Endoskopii: (58) 699-85-66  
Telefony czynne: e-mail: endoskopia@ucmmit.gdynia.pl  
Poniedziałek-Piątek 07:00-14:30    
  Telefony czynne:  
Poradnia Chorób Zakaźnych Poniedziałek-Piątek 07:00-14:30  
Informacja i rejestracja: (58) 699-86-82    
e-mail*: por_ch_zak@ucmmit.gdynia.pl
Służba TMAS
 
  Lekarz nadzorujący  
Telefony czynne: prof. Marcin Renke  
Poniedziałek 07:00-15:00    
Wtorek 10:00-18:00 Telefon: (58) 699-84-60  
Środa 07:00-14:30 e-mail: tmas@ucmmit.gdynia.pl  
Czwartek 07:00-14:30    
Piątek 07:00-14:30
Izba Przyjęć
 
  Pielęgniarka Oddziałowa  
Poradnia Kardiologiczna mgr Katarzyna Nikrant  
Informacja i rejestracja: (58) 699-85-57    
e-mail*: por_kardio@ucmmit.gdynia.pl Telefon dyżurny: (58) 699-85-78  
  Telefon: (58) 622-42-12  
Telefony czynne: e-mail: ip@ucmmit.gdynia.pl  
Poniedziałek 12:00-18:00    
Wtorek – Piątek 07:30-12:40
Specjalista ds. epidemiologicznych
 
* W przypadku rejestracji przez e-mail prosimy o podanie numeru telefonu Telefon: (58) 699-85-27  
e-mail: pepidemiologiczna@ucmmit.gdynia.pl  
Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego
Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych
 
Kierownik Kierownik  
dr n. med Ewa Lenkiewicz dr hab. n. med Katarzyna Sikorska  
Telefony: Telefony:  
Telefon dyżurny: (58) 699-86-54 Sekretariat: (58) 699-84-08  
Dyżurka pielęgniarek: (58) 699-86-33 Dyżurka pielęgniarek: (58) 699-85-80  
e-mail: hyperbar@ucmmit.gdynia.pl e-mail: oct@ucmmit.gdynia.pl  
Klinika Chorób Zawodowych i Wewnętrznych
Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
 
Kierownik Kierownik  
prof. Marcin Renke prof. Marek Koziński  
Telefony: Telefony:  
Sekretariat: (58) 699-84-02 Sekretariat: (58) 699-84-06  
Dyżurka pielęgniarek: (58) 699-85-92 Dyżurka pielęgniarek: (58) 699-85-86  
e-mail: ocz@ucmmit.gdynia.pl e-mail: ocw@ucmmit.gdynia.pl  
Apteka Szpitalna
Rehabilitacja kardiologiczna
 
Kierownik Telefon: (58) 699-84-38  
mgr farm. Agnieszka Walasik
Przełożona Pielęgniarek
 
Telefon: (58) 699-85-79 mgr Iwona Brutel  
e-mail: apteka@ucmmit.gdynia.pl Telefon: (58) 699-84-35  
Asystent e-mail: bruteli@ucmmit.gdynia.pl  
mgr farm. Katarzyna Korchow    
Telefon: (58) 699-86-42    
       
  Telefony czynne:  
Poradnia Endokrynologiczna Poniedziałek, Środa-Piątek 07:00-14:30  
Informacja i rejestracja: (58) 699-85-57 / 797-387-185 Wtorek                                    07:00-18:00  
  Telefony czynne:  
Poradnia Chorób Metabolicznych Poniedziałek, Środa-Piątek 07:00-14:30  
Informacja i rejestracja: (58) 699-85-57 / 797-387-185 Wtorek                                    07:00-18:00  
  Telefony czynne:  
Poradnia Chorób Wewnętrznych Poniedziałek, Środa-Piątek 07:00-14:30  
Informacja i rejestracja: (58) 699-85-57 / 797-387-185 Wtorek                                    07:00-18:00  
  Telefony czynne:  
Poradnia Pulmonologiczna Poniedziałek, Środa-Piątek 07:00-14:30  
Informacja i rejestracja: (58) 699-85-55 Wtorek                                    07:00-18:00  
  Telefony czynne:  
Poradnia Hepatologiczna Poniedziałek, Środa-Piątek 07:00-14:30  
Informacja i rejestracja: (58) 699-85-55 Wtorek                                    07:00-18:00  

 

 

 

 

 

Dyrekcja Szpitala

Dyrektor

prof. dr hab. n. med. Marcin Renke

Z-ca Dyrektora ds.Lecznictwa

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

Marzena Głowacz

Paweł Faczyński

Kancelaria

Małgorzata Marzec

Telefon:

(58) 699-85-06

Fax:

(58) 622-48-71

e-mail:

dyrekcja@ucmmit.gdynia.pl

ePUAP:

/UCMMiT/SkrytkaESP

 

Główny Księgowy

Magdalena Reszka

Telefon:

(58) 699-85-11

e-mail:

mreszka@ucmmit.gdynia.pl

 

Dział Kadr i Organizacji

Kierownik

Płace

Renata Kulesza

Karolina Cwalina

Telefon:

(58) 699-86-01

Telefon:

(58) 699-85-39

e-mail:

rkulesza@ucmmit.gdynia.pl

e-mail:

kcwalina@ucmmit.gdynia.pl

 

Dział Finansowy

Księgowa

Księgowa

Małgorzata Wirkowska

Agnieszka Topyła

Telefon:

(58) 699-85-38

Telefon:

(58) 699-86-08

e-mail:

mwirkowska@ucmmit.gdynia.pl

e-mail:

atopyla@ucmmit.gdynia.pl

 

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Dorota Tuźnik

Michał Ornowski

Telefon:

(58) 699-85-18

Telefon:

(58) 699-84-23

e-mail:

dtuznik@ucmmit.gdynia.pl

e-mail:

mornowski@ucmmit.gdynia.pl

 

Dział Statystyki i Rozliczeń Usług Medycznych

Kierownik

Specjalista ds. Rozliczeń Usług Med.

Katarzyna Brewińska

Karol Skrudlik

Telefon:

(58) 699-85-12

Telefon:

(58) 699-85-12

e-mail:

kbrewinska@ucmmit.gdynia.pl

e-mail:

kskrudlik@ucmmit.gdynia.pl

 

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik

Magazyn

Maciej Zieliński

Zbigniew Kamedulski

Telefon:

(58) 699-85-71

Telefon:

(58) 699-85-17

e-mail:

mzielinski@ucmmit.gdynia.pl

e-mail:

zkamedulski@ucmmit.gdynia.pl

 

Gł. Specjalista ds. BHP / Inspektor ochrony p.poż.

Małgorzata Hajdel

Telefon:

(58) 699-84-32

e-mail:

mhajdel@ucmmit.gdynia.pl

 

Gł. Specjalista ds. Aparatury

Katarzyna Misiec-Podeszwa

Telefon:

(58) 699-85-37

e-mail:

kmisiec@ucmmit.gdynia.pl

 

Koordynator ds. Marketingu

Dominika Wolska-Kobus

Telefon:

(58) 699-85-37

e-mail:

dkobus@ucmmit.gdynia.pl

 

Pełnomocnik Dyrektora ds. zintegrowanego systemu zarządzania /
Inspektor ds. Obronności i Rezerw /
Pełnomocnik Dyrektora ds. ochrony informacji niejawnych

Ewa Ziółkowska-Banaszek

Telefon:

(58) 699-85-35

e-mail:

eziolkowska@ucmmit.gdynia.pl

 

Dział Informatyki

Kierownik

Informatyk

Tomasz Porębski

Cezariusz Markowski

Telefon:

(58) 699-85-23

Telefon:

(58) 699-85-23

e-mail:

tporebski@ucmmit.gdynia.pl

e-mail:

cmarkowski@ucmmit.gdynia.pl