icon-white-2

“Niech pociechą dla nas będzie to, iż żaden ból nie trwa wiecznie. Kończy się cierpienie, pojawia radość i tak równoważą się nawzajem.”

— Albert Camus

Izba Przyjęć jest jednostką organizacyjną, pracującą 24 godziny na dobę.

Izba Przyjęć znajduje się na parterze budynku klinik.

Staramy się szybko, sprawnie i kompetentnie udzielać wszelkiej pomocy, stwarzając jednocześnie miłą i życzliwą atmosferę.

Jesteśmy tu dla Państwa – jeśli więc mają Państwo uwagi dotyczące jakości naszej pracy, które pomogłyby polepszyć funkcjonowanie naszej Izby Przyjęć, prosimy o przesłanie ich na adres e-mail: mjaworowicz@ucmmit.gdynia.pl lub o bezpośrednie zgłoszenie do Pielęgniarki Oddziałowej lub do Dyrektora ds. Lecznictwa.

 

Osoby w stanie zagrożenia życia przyjmowane są poza kolejnością.

 

Pacjenci zamierzający podjąć leczenie w trybie planowego przyjęcia (ze skierowaniem od lekarza) powinni zgłosić się do Izby Przyjęć, celem ustalenia terminu przyjęcia na jeden z trzech oddziałów.

 

Pacjent, będąc przyjmowany, na Izbie Przyjęć powinien zgłosić i oddać w depozyt pieniądze oraz wszelkie przedmioty wartościowe, na które otrzyma pokwitowanie.

 

Pacjenci kierowani do Kliniki Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego są kwalifikowani do przyjęcia bezpośrednio w Klinice, bez pośrednictwa Izby Przyjęć.

 

Izba Przyjęć UCMMiT przyjmuje pacjentów:

 • zgłaszających się na podstawie skierowania od lekarza (tj. w trybie przyjęcia planowego)
 • przywiezionych przez zespół ratownictwa medycznego (w trybie pilnym)
 • zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia (w trybie pilnym).

Do zadań Izby Przyjęć należy:

 • rejestracja osoby zgłaszającej się wraz ze sprawdzeniem uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych
 • zapewnienie niezwłocznego zbadania przez lekarza dyżurnego
 • objęcie pacjenta doraźną opieką pielęgniarską i lekarską – stosownie do stanu zdrowia, w tym także wykonanie niezbędnych badań i podanie leków
 • przyjęcie do szpitala w trybie nagłym, bądź ustalenie terminu planowej hospitalizacji, udzielenie porady i pomocy doraźnej pacjentom nie wymagającym hospitalizacji
 • prowadzenie dokumentacji medycznej oraz statystycznej.

UWAGA

Oddziały UCMMiT mają charakter internistyczny, nie zaś zabiegowy, zatem wszystkich Państwa wymagających zaopatrzenia chirurgicznego, ortopedycznego, czy ginekologicznego prosimy o zgłaszanie się do odpowiednich trójmiejskich Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR). Szpital UCMMiT nie dysponuje własnym SOR.

Numery do rejestarcji

 • Pielęgniarka Oddziałowa

  mgr Katarzyna Nikrant

58 699 85 78

TELEFON DYŻURNY