Misją Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej jest:

Wysoki standard usług medycznych w szacunku dla godności, praw i bezpieczeństwa Pacjenta.

W szpitalu funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania obejmujący udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, rehabilitacji, diagnostyki medycznej oraz profilaktyki i promocji zdrowia.

Potwierdzeniem skuteczności podejmowanych działań związanych z poprawą jakości świadczonych usług medycznych oraz działań na rzecz bezpiecznej  pracy personelu szpitala są zdobyte certyfikaty:

Certyfikat zgodności ze standardami akredytacyjnymi Ministra Zdrowia

Certyfikat zgodności z normą ISO 9001 Systemu Zarządzania Jakością oraz OHSAS 18001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Dokumenty do pobrania: