Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej powołało na stanowisko Inspektora Ochrony Danych (dalej IOD) Pana mecenasa Andrzeja Fortunę.

Kontakt z IOD: dane_osobowe@ucmmit.gdynia.pl