Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich. Nasza palcówka otrzymała grant w wysokości 963 432,15 zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła skorzystać z:

  1. wymienionego dźwigu windowego do przewozu pacjentów w budynku wysokim Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej,
  2. poprawionej infrastruktury sanitarnej w budynku klinicznym
  3. dostosowanej strony internetowej UCMMiT do potrzeb osób słabowidzących
  4. platformy tłumacza polskiego języka migowego online dostępnej z poziomu pacjenta i lekarza

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.