Cennik usług Centrum Hiperbarycznego

Lp. Nazwa usługi Cena brutto [zł]
1. Ambulatoryjna terapia hiperbaryczna/ 1 sprężenie w komorze 600,00
2. Test tolerancji tlenowej 200,00 brutto
3. Test ciśnieniowy 250,00 brutto
Uwaga: Jeżeli badanie nie jest z zakresu opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu,
ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, to cena badania będzie powiększona o należny podatek VAT w wysokości 23%.
Cennik obowiązuje od 16.01.2023r.