Cennik Badań i Konsultacji w Przychodni1

Lp.

Rodzaj badania

Cena  [zł]

1

Medycyna Podróży

- pierwsza konsultacja lekarska do szczepień przed wyjazdem zagranicznym

120,00

- kolejna konsultacja lekarska do szczepień przed wyjazdem zagranicznym

60,00

- pierwsza oraz kolejna konsultacja lekarska przed szczepieniem w ramach obowiązującego w Polsce Programu Szczepień Ochronnych

50,00

-konsultacja szczepieniowa dla studentów wyjeżdżających na praktyki (jedna szczepionka zółta ferbra)

50,00

- usługa pielęgniarska szczepienie szczepionką własną

40,00

- wydanie międzynarodowej książeczki szczepień

15,00 brutto

- odpis międzynarodowej książeczki szczepień (1-2 szczepienia)

35,00 brutto

- odpis międzynarodowej książeczki szczepień (3 i więcej szczepień)

45,00 brutto

- wydanie zaświadczenia o braku obowiązku szczepienia przeciw żółtej gorączce

50,00 brutto

2

Choroby Tropikalne i Pasożytnicze

- konsultacja specjalistyczna

130,00

- siarczan magnezu (do badania parazytologicznego)

10,00

- badanie parazytologiczne kału w mikroskopii świetlnej

120,00

 

3

Medycyna Pracy

- konsultacja  lekarza medycyny pracy  zakończona wydaniem zaświadczenia

100,00

- konsultacja  lekarska profilaktyczna z wydaniem zaświadczenia do pracy w odmiennych warunkach klimatycznych (przed wyjazdem)

160,00

konsultacja  lekarska profilaktyczna z wydaniem zaświadczenia do pracy w odmiennych warunkach klimatycznych (po powrocie z tropiku)

130,00

- konsultacja  lekarska kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej1

400,00

- konsultacja  lekarska kwalifikowanego  pracownika zabezpieczenia technicznego  - badanie pierwszorazowe1

300,00

- konsultacja  lekarska kwalifikowanego  pracownika zabezpieczenia technicznego  - badanie kolejne1

300,00

- konsultacja  lekarska osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń do celów prywatnych1

369,00

- konsultacja  lekarska osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń do celów medycyny pracy1

300,00

- konsultacja  lekarska osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa do celów prywatnych1

369,00 brutto

- konsultacja  lekarska osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa do celów medycyny pracy1

240,00

- konsultacja lekarska lekarza medycyny pracy– odwołanie (cena nie obejmuje dodatkowych konsultacji lekarskich i badania psychologicznego)

200,00

- osoba starająca się o posiadanie broni – tryb odwoławczy ochrona fizyczna

350,00 brutto

- wydanie zaświadczenia lekarskiego do celów medycyny pracy

50,00

- wydanie zaświadczenia lekarskiego dla celów medycyny pracy – kontrolne

80,00

- wydanie zaświadczenia dla żeglugi śródlądowej

120,00

- glukoza z palca

6,00

- odpis orzeczenia, wydanie duplikatu

50,00 brutto

- wypisanie skierowania przez lekarza

20,00

- badanie sanitarno-epidemiologiczne

80,00

- opracowanie wyposażenia apteczki pierwszej pomocy dla zakładu pracy

80,00 brutto

- wizytacja stanowisk pracy

200,00/h

- udział lekarza w komisji BHP

200,00/h

4

Kierowcy ceny wynikają z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w spr. badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

- kierowca kategoria  A, B,T do celów prywatnych1

200,00 brutto

- kierowca kategoria  A, B,T do celów służbowych1

200,00

- kierowca kategoria C,D do celów prywatnych1 (badanie lekarskie bez badania widzenia zmierzchowego, zjawiska olśnienia oraz badania psychologicznego)

200,00brutto

- kierowca kategoria C,D do celów służbowych (badanie lekarskie bez badania widzenia zmierzchowego, zjawiska olśnienia oraz badania psychologicznego)

200,00 brutto

- kierowca transportu drogowego do celów prywatnych (badanie lekarskie bez badania widzenia zmierzchowego, zjawiska olśnienia oraz badania psychologicznego)

200,00 brutto

- kierowca transportu drogowego do celów służbowych (badanie lekarskie bez badania widzenia zmierzchowego, zjawiska olśnienia oraz badania psychologicznego)

200,00

5

Marynarze

- świadectwo międzynarodowe i duńskie

120,00 brutto

- badanie i wydanie świadectwa zdrowia marynarza/ tryb odwoławczy

300,00 brutto

- świadectwo Carnival

300,00 brutto

- świadectwo morskie SAIPEM

300,00 brutto  

- świadectwo TIDEWATER

300,00 brutto

- świadectwo Petronas

350,00 brutto

- świadectwo PEME

350,00 brutto

- świadectwa pozostałe

150,00 brutto  

- badania  + orzeczenie  lekarskie  z wydaniem zaświadczenia dla żeglugi śródlądowej / stermotorzysta- badanie pierwszorazowe1

470,00

- badania  + orzeczenie  lekarskie  z wydaniem zaświadczenia dla żeglugi śródlądowej / stermotorzysta- badanie kolejne1

320,00

7

- doctors` Report

123,00 brutto

8

- doctors` Report z % oceną uszczerbku na zdrowiu

250,00 brutto  

9

- wydanie medycznego certyfikatu apteczki statkowej

369,00 brutto

10

- przegląd, uzupełnienie apteczki statkowej

130,00 brutto

11

Nurkowie

- badanie lekarskie osoby wykonującej prace w warunkach podwodnych

140,00

- badanie lekarskie osoby wykonującej prace w warunkach podwodnych/ tryb odwoławczy

300,00 brutto

- ergospirometria

 260,00

- test ciśnieniowy

250,00

12

Otolaryngologia

- konsultacja otolaryngologiczna ogólna

150,00

- konsultacja otolaryngologiczna do celów medycyny pracy

90,00

- konsultacja otolaryngologiczna do celów orzeczniczych/ tryb odwoławczy

200,00 brutto

 - audiometria

40,00

- tamponada przednia nosa

50,00

- płukanie uszu

40,00

- tympanometria

30,00

13

Okulistyka

- konsultacja okulistyczna ogólna

150,00

- konsultacja okulistyczna do celów medycyny pracy

100,00

- konsultacja okulistyczna do celów orzeczniczych/ tryb odwoławczy

- 200,00 brutto

- dobór szkieł

80,00

- badanie perymetryczne ( pole widzenia )

100,00

Test Jaggera

80,00

- badanie widzenia zmierzchowego i zjawiska olśnienia

50,00

14

Neurologia

- konsultacja neurologiczna ogólna

150,00

- konsultacja neurologiczna do celów medycyny pracy

100,00

- konsultacja neurologiczna do celów orzeczniczych/ tryb odwoławczy

200,00 brutto

- EEG głowy (badanie wykonywane u podwykonawcy)

120,00

15

Kardiologia

- konsultacja kardiologiczna

150,00

- konsultacja kardiologiczna do celów orzeczniczych- tryb odwoławczy

150,00 -200,00 brutto

- EKG bez opisu

40,00

- EKG z opisem kardiologa

50,00

- Opis EKG

20,00

- echokardiografia

120,00

- test wysiłkowy

150,00

- monitorowanie ciśnienia metodą Holtera

110,00

- monitorowanie EKG metodą Holtera

110,00

- spirometria

50,00

16

Psychiatria

- konsultacja psychiatryczna ogólna

210,00

- konsultacja psychiatryczna – pozwolenie na broń do celów medycyna pracy

190,00

- konsultacja psychiatryczna – pozwolenie na broń do celów prywatnych

250,00 brutto

- konsultacja psychiatryczna do celów orzeczniczych/odwołanie kierowcy – tryb odwoławczy

250,00 – 300,00 brutto

 

- osoba starająca się o posiadanie broni – badanie odwoławcze – tryb odwoławczy

350,00 brutto

17

Badania psychologiczne

- kierujący pojazdami służbowo (kat B)

150,00

- kierujący pojazdami - badanie odwoławcze

150,00 brutto

- kandydat na kierowcę zawodowego kat C, C+E, D, D+E (kierowca transportu drogowego, kierowca pojazdu uprzywilejowanego) do celów prywatnych (badanie po raz pierwszy)

150,00 brutto

- kierowca zawodowy kat C, C+E, D, D+E (kierowca transportu drogowego, taksówka, kierowca pojazdu uprzywilejowanego) do celów medycyny pracy

150,00

- instruktor i egzaminator nauki jazdy

150,00

- kadra kierownicza

150,00

- osoba pracująca na wysokości powyżej 3 m

100,00

- operator wózków widłowych/maszyn

100,00

- marynarz – świadectwo zdrowia

110,00

- osoba starająca się o posiadanie broni do celów medycyny pracy

160,00

- osoba starająca się o posiadanie broni do celów prywatnych

250,00 brutto

- osoba starająca się o posiadanie broni – badanie odwoławcze

350,00 brutto

-inne badanie odwoławcze

300,00 brutto

-badania do obrotu i produkcji broni, amunicji, materiałów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym

200,00

- kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

150,00

- kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego

150,00

- kandydat na sędziego, prokuratora, kuratora, komornika, syndyka

170,00

- strażnik gminny/miejski

170,00

- odpis orzeczenia

30,00 brutto

1 - Pozycje obejmują konsultacje lekarzy specjalistów oraz badania dodatkowe

Cennik obowiązuje od 16.01.2023r.