Cennik usług w Izbie Przyjęć UCMMiT*

Lp. Nazwa usługi Cena [zł]
1 Konsultacje specjalistów 200,00
2 Porada lekarska 150,00
3 Iniekcja domięśniowa/ podskórna 35,00 + cena leku
4 Iniekcja dożylna 65,00 + cena leku
5 Wlew kroplowy 80,00
6 Enema przeczyszczająca 35,00 + cena leku
7 Pobranie krwi 15,00
8 Zakładanie linii infuzji dożylnej 40,00
9 Zaświadczenie lekarskie (na życzenie pacjenta) 50,00
10 Badanie poziomu cukru gleukometrem 10,00
11 Wypełnienie dokumentów ubezpieczeniowych, wymaganych przez inne firmy niż NFZ 50,00
12 Transport karetką

Zgodnie z cennikiem podwykonawcy

13 Założenie lub zmiana opatrunku na ranę 60,00
14 Izolacja pacjenta 500,00
15 Porada lekarska, opieka pielęgniarska, wstępna ocena stanu zdrowia - I kategoria 240,00
16 Porada lekarska, opieka pielęgniarska, podstawowa diagnostyka (RTG, USG, badania laboratoryjne), konsultacja specjalistyczna, małe zabiegi, monitorowanie czynności życiowych) - II kategoria 500,00
17 Porada lekarska, opieka pielęgniarska, rozszerzona diagnostyka (TK, USG-Doppler), czynności zwiazane z podtrzymaniem funkcji życiowych, resyscytacja - III kategoria 950,00
18 Procedury wykonywane podczas konsultacji specjalistycznych - IV kategoria 1 300,00
19 Założenie sondy żołądkowej + płukanie żołądka 120,00
20 Założenie cewnika do pęcherza moczowego (cewnik w cenie) 170,00
21 Pulsoksymetria 15,00
22 Monitorowanie elektrokardiograficzne 40,00
23 Monitorowanie ciśnienia tętniczego 20,00
24 Nebulizacja 60,00

* do powyższych usług dolicza się cenę podanych leków, materiałów medycznych i badań laboratoryjnych

Cennik obowiązuje od 02.01.2024 r.