Cennik badań Zakładu Diagnostyki Obrazowej UCMMiT

Lp. Rodzaj badania Cena[zł]
1 Opis zdjęcia RTG z wcześniejszego badania 20,00
2 Opis RTG klatki piersiowej 25,00
3 RTG czaszki 2 rzuty 35,00
4 RTG czaszki 3 rzuty 40,00
5 RTG dłoni lewej 2 rzuty 45,00
6 RTG dłoni porównawczo 40,00
7 RTG dłoni prawej 2 rzuty 45,00
8 RTG klatki piersiowej boczne lewe 35,00
9 RTG klatki piersiowej boczne prawe 35,00
10 RTG klatki piersiowej pa 40,00
11 RTG klatki piersiowej pa + boczne lewe 45,00
12 RTG klatki piersiowej pa + boczne prawe 45,00
13 RTG klatki piersiowej pa i bocznej z kontrastem w przełyku 40,00
14 RTG kości krzyżowej 2 rzuty 35,00
15 RTG kości piętowej 30,00
16 RTG kości piętowej 2 rzuty 35,00
17 RTG kości ramiennej lewej 2 proj. 35,00
18 RTG kości ramiennej prawej 2 proj. 35,00
19 RTG kości udowej lewej 2 rzuty 40,00
20 RTG kości udowej prawej 2 rzuty 40,00
21 RTG kręgosłupa L-S 50,00
22 RTG kręgosłupa L-S ze skosami 60,00
23 RTG kręgosłupa piersiowego 2 rzuty 50,00
24 RTG kręgosłupa szyjnego 2 rzuty 40,00
25 RTG kręgosłupa szyjnego 3 rzuty (skosy) 50,00
26 RTG kręgosłupa Th-LS (piersiowo-lędźwiowy-skolioza) 50,00
27 RTG łopatki lewej 35,00
28 RTG łopatki prawej 35,00
29 RTG miednicy 40,00
30 RTG mostka 2 rzuty 40,00
31 RTG nadgarstka lewego 2 rzuty 40,00
32 RTG nadgarstka prawego 2 rzuty 40,00
33 RTG nosa 30,00
34 RTG obu dłoni (po 2 rzuty) 90,00
35 RTG obu nadgarstków (po 2 rzuty) 80,00
36 RTG obu st. barkowych 70,00
37 RTG obu st. kolanowych (po 2 rzuty) 100,00
38 RTG obu st. łokciowych (po 2 rzuty) 100,00
39 RTG obu stóp (po 2 rzuty) 90,00
40 RTG oczodołów 40,00
41 RTG palca (2 rzuty) 25,00
42 RTG podudzia lewego 2 rzuty 40,00
43 RTG podudzia prawego 2 rzuty 40,00
44 RTG przedramię lewe 35,00
45 RTG przedramię prawe 35,00
46 RTG przeglądowe jamy brzusznej 40,00
47 RTG przełyku 90,00
48 RTG staw barkowy lewy 35,00
49 RTG staw barkowy prawy 35,00
50 RTG Staw biodrowy AP lewy 35,00
51 RTG Staw biodrowy AP prawy 35,00
52 RTG staw kolanowy lewy 2 proj. 50,00
53 RTG staw kolanowy prawy 2 proj. 50,00
54 RTG staw łokciowy lewy 2 rzuty 50,00
55 RTG staw łokciowy prawy 2 rzuty 50,00
56 RTG staw skokowy lewy 2 rzuty 40,00
57 RTG staw skokowy prawy 2 rzuty 40,00
58 RTG stawów barkowo-obojczykowych 35,00
59 RTG stawów krzyżowo-biodrowych 35,00
60 RTG stawy biodrowe ( oba porównawczo) 40,00
61 RTG stawy kolanowe (oba stawy porównawczo) 40,00
62 RTG stawy skokowe (oba porównawczo) 40,00
63 RTG stopy lewej 2 proj 45,00
64 RTG stopy prawej 2 proj. 45,00
65 RTG stóp porównawczo 40,00
66 RTG śródstopie prawe 45,00
67 RTG twarzoczaszki 40,00
68 RTG zatok 35,00
69 RTG żeber 1 rzut 40,00
70 RTG żeber 2 rzuty 40,00
71 RTG żołądka i dwunastnicy 250,00
72 RTG żuchwy 1 rzut 35,00
73 Skopia klatki piersiowej 60,00
74 Urografia 350,00
75 Wlew doodbytniczy 300,00
76 AngioTK z podaniem środka kontrastowego 500,00
77 TK głowy przeglądowe z podaniem środka kontrastowego 350,00
78 TK głowy przeglądowe bez podania środka kontrastowego 250,00
79 TK jamy brzusznej z podaniem środka kontrastowego 450,00
80 TK jamy brzusznej bez podania środka kontrastowego 300,00
81 TK jamy brzusznej + miednica mała z podaniem środka kontrastowego 500,00
82 TK jamy brzusznej + miednica mała bez podania środka kontrastowego 400,00
83 TK klatki piersiowej z podaniem środka kontrastowego 450,00
84 TK klatki piersiowej bez podania środka kontrastowego 300,00
85 TK klatki piersiowej + HRCT z podaniem środka kontrastowego 500,00
86 TK klatki piersiowej + HRCT bez podania środka kontrastowego 400,00
87 TK kości skroniowych HRCT bez podania środka kontrastowego 350,00
88 TK kręgosłupa LS z podaniem środka kontrastowego 350,00
89 TK kręgosłupa LS bez podania środka kontrastowego 350,00
90 TK kręgosłupa piersiowego z podaniem środka kontrastowego 350,00
91 TK kręgosłupa piersiowego bez podania środka kontrastowego 350,00
92 TK kręgosłupa szyjnego z podaniem środka kontrastowego 350,00
93 TK kręgosłupa szyjnego bez podania środka kontrastowego 350,00
94 TK miednicy małej z podaniem środka kontrastowego 350,00
95 TK miednicy małej bez podania środka kontrastowego 300,00
96 TK stawu / kości (kostne) z podaniem środka kontrastowego 350,00
97 TK stawu / kości (kostne) bez podania środka kontrastowego 350,00
98 TK szyi z podaniem środka kontrastowego 450,00
99 TK szyi bez podania środka kontrastowego 300,00
100 TK twarzoczaszki z podaniem środka kontrastowego 400,00
101 TK twarzoczaszki bez podania środka kontrastowego 300,00
102 TK zatok z podaniem środka kontrastowego 350,00
103 TK zatok bez podania środka kontrastowego 250,00
104 USG Doppler aorty i tętnic biodrowych 150,00
105 USG Doppler naczyń jamy brzusznej 150,00
106 USG Doppler przetoki dializacyjnej 150,00
107 USG Doppler spływu żylnego szyi 150,00
108 USG Doppler tętnic biodrowych 150,00
109 USG Doppler tętnic domózgowych 150,00
110 USG Doppler tętnic kończyny dolnej lewej 150,00
111 USG Doppler tętnic kończyny dolnej prawej 150,00
112 USG Doppler tętnic kończyny górnej lewej 150,00
113 USG Doppler tętnic kończyny górnej prawej 150,00
114 USG Doppler tętnic nerkowych 150,00
115 USG Doppler tętnic szyjnych 150,00
116 USG Doppler tętnic trzewnych 150,00
117 USG Doppler układu wrotnego 150,00
118 USG Doppler żył kończyny dolnej lewej 150,00
119 USG Doppler żył kończyny dolnej prawej 150,00
120 USG Doppler żył kończyny górnej lewej 150,00
121 USG Doppler żył kończyny górnej prawej 150,00
122 USG jamy brzusznej 120,00
123 USG jąder 120,00
124 USG piersi 120,00
125 USG szyi 120,00
126 USG ślinianek 120,00
127 USG tarczycy 120,00
128 USG tkanek miękkich 120,00
129 USG węzłów chłonnych 120,00
130 USG elastografia 150,00

Cennik obowiązuje od 06.07.2020r.