Cennik Badań i Konsultacji w Przychodni1

Lp. Rodzaj badania Cena  [zł]
1 Medycyna Podróży
– pierwsza konsultacja lekarska do szczepień przed wyjazdem zagranicznym 100,00
– kolejna konsultacja lekarska do szczepień przed wyjazdem zagranicznym 50,00
– pierwsza konsultacja pediatryczna do szczepień przed wyjazdem zagranicznym 100,00
– kolejna konsultacja pediatryczna do szczepień przed wyjazdem zagranicznym 50,00
– pierwsza oraz kolejna konsultacja lekarska przed szczepieniem w ramach obowiązującego w Polsce Programu Szczepień Ochronnych 50,00
-konsultacja szczepieniowa dla studentów wyjeżdżających na praktyki (jedna szczepionka zółta ferbra) 50,00
– porada lekarska profilaktyczna przed wyjazdem 130,00
– usługa pielęgniarska szczepienie szczepionką własną 40,00
– wydanie międzynarodowej książeczki szczepień 15,00 brutto
– odpis międzynarodowej książeczki szczepień (1-2 szczepienia) 35,00 brutto
– odpis międzynarodowej książeczki szczepień (3 i więcej szczepień) 45,00 brutto
– wydanie zaświadczenia o przeciwwskazaniu do szczepień UE i poza UE 50,00 brutto
2 Choroby Tropikalne i Pasożytnicze
– konsultacja specjalistyczna 130,00
– siarczan magnezu (do badania parazytologicznego) 10,00
– badanie parazytologiczne kału w mikroskopii świetlnej 120,00
3 Medycyna Pracy
– konsultacja  lekarza medycyny pracy  zakończona wydaniem zaświadczenia 90,00
– konsultacja  lekarska profilaktyczna z wydaniem zaświadczenia do pracy w odmiennych warunkach klimatycznych (przed wyjazdem) 160,00
konsultacja  lekarska profilaktyczna z wydaniem zaświadczenia do pracy w odmiennych warunkach klimatycznych (po powrocie z tropiku) 130,00
– konsultacja  lekarska kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej1 400,00
– konsultacja  lekarska kwalifikowanego  pracownika zabezpieczenia technicznego  – badanie pierwszorazowe1 300,00
– konsultacja  lekarska kwalifikowanego  pracownika zabezpieczenia technicznego  – badanie kolejne1 300,00
– konsultacja  lekarska osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń do celów prywatnych1 369,00
– konsultacja  lekarska osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń do celów medycyny pracy1 300,00
– konsultacja  lekarska osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa do celów prywatnych1 369,00 brutto
– konsultacja  lekarska osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa do celów medycyny pracy1 240,00
– konsultacja lekarska lekarza medycyny pracy– odwołanie (cena nie obejmuje dodatkowych konsultacji lekarskich i badania psychologicznego) 200,00
– osoba starająca się o posiadanie broni – tryb odwoławczy 350,00 brutto
– wydanie zaświadczenia lekarskiego do celów medycyny pracy 50,00
– wydanie zaświadczenia dla żeglugi śródlądowej 100,00
– glukoza z palca 6,00
– odpis orzeczenia, wydanie duplikatu 30,00 brutto
– wypisanie skierowania przez lekarza 20,00
– badanie sanitarno-epidemiologiczne 50,00
– opracowanie wyposażenia apteczki pierwszej pomocy dla zakładu pracy 80,00 brutto
– wizytacja stanowisk pracy 200,00/h
– udział lekarza w komisji BHP 200,00/h
4 Kierowcy ceny wynikają z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w spr. Badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
– kierowca kategoria  A, B,T do celów prywatnych1 200,00 brutto
– kierowca kategoria  A, B,T do celów służbowych1 200,00
– kierowca kategoria C,D do celów prywatnych1 (badanie lekarskie bez badania widzenia zmierzchowego, zjawiska olśnienia oraz badania psychologicznego) 200,00
– kierowca kategoria C,D do celów służbowych (badanie lekarskie bez badania widzenia zmierzchowego, zjawiska olśnienia oraz badania psychologicznego) 200,00 brutto
– kierowca transportu drogowego do celów prywatnych (badanie lekarskie bez badania widzenia zmierzchowego, zjawiska olśnienia oraz badania psychologicznego) 200,00 brutto
– kierowca transportu drogowego do celów służbowych (badanie lekarskie bez badania widzenia zmierzchowego, zjawiska olśnienia oraz badania psychologicznego) 200,00
5 Marynarze
– świadectwo międzynarodowe i duńskie 110,00 brutto
– badanie i wydanie świadectwa zdrowia marynarza/ tryb odwoławczy 300,00 brutto
– świadectwo Carnival 300,00 brutto
– świadectwo morskie SAIPEM 300,00 brutto
– świadectwo TIDEWATER 300,00 brutto
– świadectwo Petronas 350,00 brutto
– świadectwo PEME 350,00 brutto
– świadectwa pozostałe 150,00 brutto
– badania  + orzeczenie  lekarskie  z wydaniem zaświadczenia dla żeglugi śródlądowej / stermotorzysta- badanie pierwszorazowe1 470,00
– badania  + orzeczenie  lekarskie  z wydaniem zaświadczenia dla żeglugi śródlądowej / stermotorzysta- badanie kolejne1 320,00
6 – doctors` Report 123,00 brutto
7 – doctors` Report z % oceną uszczerbku na zdrowiu 250,00 brutto
8 – wydanie medycznego certyfikatu apteczki statkowej 369,00 brutto
9 – przegląd, uzupełnienie apteczki statkowej 130,00 brutto
10 Nurkowie
– badanie lekarskie osoby wykonującej prace w warunkach podwodnych 130,00
– badanie lekarskie osoby wykonującej prace w warunkach podwodnych/ tryb odwoławczy 300,00 brutto
– ergospirometria 260,00
– test ciśnieniowy 250,00
11 Otolaryngologia
– konsultacja otolaryngologiczna ogólna 150,00
– konsultacja otolaryngologiczna do celów medycyny pracy 90,00
– konsultacja otolaryngologiczna do celów orzeczniczych/ tryb odwoławczy 200,00 brutto
 – audiometria 40,00
– tamponada przednia nosa 50,00
– płukanie uszu 40,00
– tympanometria 30,00
12 Okulistyka
– konsultacja okulistyczna ogólna 150,00
– konsultacja okulistyczna do celów medycyny pracy 90,00
– konsultacja okulistyczna do celów orzeczniczych/ tryb odwoławczy 200,00 brutto
– dobór szkieł 80,00
– badanie perymetryczne ( pole widzenia ) 100,00
Test Jaggera 80,00
– badanie widzenia zmierzchowego i zjawiska olśnienia 50,00
13 Neurologia
– konsultacja neurologiczna ogólna 130,00
– konsultacja neurologiczna do celów medycyny pracy 80,00
– konsultacja neurologiczna do celów orzeczniczych/ tryb odwoławczy 200,00 brutto
– EEG głowy (badanie wykonywane u podwykonawcy) 120,00
14 Kardiologia
– konsultacja kardiologiczna 150,00
– konsultacja kardiologiczna do celów orzeczniczych/ tryb odwoławczy 200,00 brutto
– EKG bez opisu 40,00
– EKG z opisem kardiologa 50,00
– Opis EKG 20,00
– echokardiografia 120,00
– test wysiłkowy 140,00
– monitorowanie ciśnienia metodą Holtera 110,00
– monitorowanie EKG metodą Holtera 110,00
– spirometria 50,00
16 Psychiatria
– konsultacja psychiatryczna ogólna 210,00
– konsultacja psychiatryczna – pozwolenie na broń do celów medycyna pracy 190,00
– konsultacja psychiatryczna – pozwolenie na broń do celów prywatnych 250,00 brutto
– konsultacja psychiatryczna do celów orzeczniczych/ tryb odwoławczy 300,00 brutto
– osoba starająca się o posiadanie broni / tryb odwoławczy 350,00 brutto
17 Badania psychologiczne
– kierujący pojazdami służbowo (kat B) 150,00
– kierujący pojazdami – badanie odwoławcze 150,00 brutto
– kandydat na kierowcę zawodowego kat C, C+E, D, D+E (kierowca transportu drogowego, kierowca pojazdu uprzywilejowanego) do celów prywatnych (badanie po raz pierwszy) 150,00 brutto
– kierowca zawodowy kat C, C+E, D, D+E (kierowca transportu drogowego, taksówka, kierowca pojazdu uprzywilejowanego) do celów medycyny pracy 150,00
– instruktor i egzaminator nauki jazdy 150,00
– kadra kierownicza 150,00
– osoba pracująca na wysokości powyżej 3 m 100,00
– operator wózków widłowych/maszyn 100,00
– marynarz – świadectwo zdrowia 110,00
– osoba starająca się o posiadanie broni do celów medycyny pracy 160,00
– osoba starająca się o posiadanie broni do celów prywatnych 250,00 brutto
– osoba starająca się o posiadanie broni – badanie odwoławcze 350,00 brutto
-inne badanie odwoławcze 300,00 brutto
-badania do obrotu i produkcji broni, amunicji, materiałów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym 200,00
– kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 150,00
– kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego 150,00
– kandydat na sędziego, prokuratora, kuratora, komornika, syndyka 170,00
– strażnik gminny/miejski 170,00
– odpis orzeczenia 30,00 brutto

1 – Pozycje obejmują konsultacje lekarzy specjalistów oraz badania dodatkowe

Cennik obowiązuje od 01.07.2022r.