Cennik Badań i Konsultacji w Przychodni1

Lp. Rodzaj badania Cena  [zł]
1 Medycyna Podróży
– pierwsza konsultacja lekarska do szczepień przed wyjazdem zagranicznym 100,00
– kolejna konsultacja lekarska do szczepień przed wyjazdem zagranicznym 50,00
– pierwsza oraz kolejna konsultacja lekarska przed szczepieniem w ramach obowiązującego w Polsce Programu Szczepień Ochronnych 50,00
-konsultacja szczepieniowa dla studentów wyjeżdżających na praktyki (jedna szczepionka zółta ferbra) 50,00
– porada lekarska profilaktyczna przed wyjazdem 120,00
– usługa pielęgniarska szczepienie szczepionką własną 40,00
– wydanie międzynarodowej książeczki szczepień 15,00 brutto
– odpis międzynarodowej książeczki szczepień (1-2 szczepienia) 35,00 brutto
– odpis międzynarodowej książeczki szczepień (3 i więcej szczepień) 45,00 brutto
– wydanie zaświadczenia o przeciwwskazaniu do szczepień UE i poza UE 50,00 brutto
-teleporada 80,00
2 Choroby Tropikalne i Pasożytnicze
– konsultacja specjalistyczna 120,00
– konsultacja specjalistyczna po powrocie z tropiku dla pacjentów badanych przed wyjazdem w Przychodni 80,00
– siarczan magnezu (do badania parazytologicznego) 10,00
3 Choroby Odzwierzęce Borelioza
– konsultacja specjalistyczna pierwsza 150,00
– konsultacja specjalistyczna kolejna 120,00
4 Choroby Wątroby
– konsultacja specjalistyczna 140,00
5 Medycyna Pracy
– konsultacja  lekarza medycyny pracy  zakończona wydaniem zaświadczenia 80,00
– konsultacja  lekarska profilaktyczna z wydaniem zaświadczenia do pracy w odmiennych warunkach klimatycznych (przed wyjazdem) 150,00
konsultacja  lekarska profilaktyczna z wydaniem zaświadczenia do pracy w odmiennych warunkach klimatycznych (po powrocie z tropiku) 120,00
– konsultacja  lekarska kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej1 400,00
– konsultacja  lekarska kwalifikowanego  pracownika zabezpieczenia technicznego  – badanie pierwszorazowe1 300,00
– konsultacja  lekarska kwalifikowanego  pracownika zabezpieczenia technicznego  – badanie kolejne1 320,00
– konsultacja  lekarska osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń do celów prywatnych1 369,00 brutto
– konsultacja  lekarska osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń do celów medycyny pracy1 300,00
– konsultacja  lekarska osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa do celów prywatnych1 369,00 brutto
– konsultacja  lekarska osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa do celów medycyny pracy1 240,00
– konsultacja lekarska lekarza medycyny pracy– odwołanie (cena nie obejmuje dodatkowych konsultacji lekarskich i badania psychologicznego) 200,00 brutto
– wydanie zaświadczenia lekarskiego do celów medycyny pracy 50,00
– wydanie zaświadczenia dla żeglugi śródlądowej 100,00
– odpis orzeczenia, wydanie duplikatu 30,00 brutto
– wypisanie skierowania przez lekarza 20,00
– badanie sanitarno-epidemiologiczne 50,00
– opracowanie wyposażenia apteczki pierwszej pomocy dla zakładu pracy 80,00 brutto
– wizytacja stanowisk pracy 180,00/h brutto
– udział lekarza w komisji BHP 180,00/h brutto
6 Kierowcy ceny wynikają z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w spr. Badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
– kierowca kategoria  A, B,T do celów prywatnych1 200,00 brutto
– kierowca kategoria  A, B,T do celów służbowych1 200,00
– kierowca kategoria C,D do celów prywatnych1 (badanie lekarskie bez badania widzenia zmierzchowego, zjawiska olśnienia oraz badania psychologicznego) 200,00 brutto
– kierowca kategoria C,D do celów służbowych (badanie lekarskie bez badania widzenia zmierzchowego, zjawiska olśnienia oraz badania psychologicznego) 200,00
– kierowca transportu drogowego do celów prywatnych (badanie lekarskie bez badania widzenia zmierzchowego, zjawiska olśnienia oraz badania psychologicznego) 200,00 brutto
– kierowca transportu drogowego do celów służbowych (badanie lekarskie bez badania widzenia zmierzchowego, zjawiska olśnienia oraz badania psychologicznego) 200,00
7 Marynarze
– świadectwo międzynarodowe i duńskie 100,00 brutto
– świadectwo Carnival 300,00 brutto
– świadectwo morskie SAIPEM 300,00 brutto
– świadectwo TIDEWATER 300,00 brutto
– świadectwo Petronas 350,00 brutto
– świadectwo PEME 350,00 brutto
– świadectwa pozostałe 150,00 brutto
– badania  + orzeczenie  lekarskie  z wydaniem zaświadczenia dla żeglugi śródlądowej / stermotorzysta- badanie pierwszorazowe1 470,00
– badania  + orzeczenie  lekarskie  z wydaniem zaświadczenia dla żeglugi śródlądowej / stermotorzysta- badanie kolejne1 320,00
8 – doctors` Report 123,00 brutto
9 – doctors` Report z % oceną uszczerbku na zdrowiu 250,00 brutto
10 – wydanie medycznego certyfikatu apteczki statkowej 369,00 brutto
11 – przegląd, uzupełnienie apteczki statkowej 123,00 brutto
12 Nurkowie
– ergospirometria (badanie wykonywane u podwykonawcy) 220,00
– test ciśnieniowy 250,00
13 Otolaryngologia
– konsultacja otolaryngologiczna ogólna 120,00
– konsultacja otolaryngologiczna do celów medycyny pracy 80,00
– konsultacja otolaryngologiczna do celów orzeczniczych/odwołanie kierowcy 130,00 brutto
 – audiometria 30,00
– tamponada przednia nosa 40,00
– płukanie uszu 40,00
– tympanometria 30,00
14 Okulistyka
– konsultacja okulistyczna ogólna 120,00
– konsultacja okulistyczna do celów medycyny pracy 80,00
– konsultacja okulistyczna do celów orzeczniczych/odwołanie kierowcy 130,00 brutto
– dobór szkieł 80,00
– badanie perymetryczne ( pole widzenia ) 80,00
– badanie widzenia zmierzchowego i zjawiska olśnienia 50,00
15 Neurologia
– konsultacja neurologiczna ogólna 120,00
– konsultacja neurologiczna do celów medycyny pracy 80,00
– konsultacja neurologiczna do celów orzeczniczych/odwołanie kierowcy 130,00 brutto
– EEG głowy (badanie wykonywane u podwykonawcy) 100,00
16 Kardiologia
– konsultacja kardiologiczna 120,00
– konsultacja kardiologiczna do celów orzeczniczych/odwołanie kierowcy 130,00 brutto
– EKG bez opisu 25,00
– EKG z opisem kardiologa 40,00
– Opis EKG 15,00
– echokardiografia 120,00
– test wysiłkowy 120,00
– monitorowanie ciśnienia metodą Holtera 100,00
– monitorowanie EKG metodą Holtera 110,00
– spirometria 40,00
17 Psychiatria
– konsultacja psychiatryczna ogólna 200,00
– konsultacja psychiatryczna do celów orzeczniczych/odwołanie kierowcy 220,00 brutto
18 Badania psychologiczne
– kierujący pojazdami służbowo (kat B) 150,00
– kierujący pojazdami – badanie odwoławcze 150,00 brutto
– kandydat na kierowcę zawodowego kat C, C+E, D, D+E (kierowca transportu drogowego, kierowca pojazdu uprzywilejowanego) do celów prywatnych (badanie po raz pierwszy) 150,00 brutto
– kierowca zawodowy kat C, C+E, D, D+E (kierowca transportu drogowego, taksówka, kierowca pojazdu uprzywilejowanego) do celów medycyny pracy 150,00
– instruktor i egzaminator nauki jazdy 150,00
– kadra kierownicza 150,00
– osoba pracująca na wysokości powyżej 3 m 90,00
– operator wózków widłowych/maszyn 100,00
– marynarz – świadectwo zdrowia 100,00
– osoba starająca się o posiadanie broni do celów medycyny pracy 160,00
– osoba starająca się o posiadanie broni do celów prywatnych 250,00 brutto
– osoba starająca się o posiadanie broni – badanie odwoławcze 350,00 brutto
-inne badanie odwoławcze 250,00 brutto
-badania do obrotu i produkcji broni, amunicji, materiałów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym 150,00
– kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 120,00
– kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego 120,00
– kandydat na sędziego, prokuratora, kuratora, komornika, syndyka 150,00
– strażnik gminny/miejski 150,00
– odpis orzeczenia 30,00 brutto

1 – Pozycje obejmują konsultacje lekarzy specjalistów oraz badania dodatkowe

Cennik obowiązuje od 06.07.2020r.