Cennik usług w Klinikach UCMMiT

Lp. Nazwa usługi Cena brutto [zł]
1. Hospitalizacja w oddziale
Cena hospitalizacji jest ustalona na podstawie ilości punktów określonych
dla poszczególnych procedur medycznych (gruper JGP)
Cena za 1 punkt wynosi 1,05 zł

Cena zależna
od ilości punktów.

Cennik obowiązuje od 06.07.2020r.