Cennik udostępniania dokumentacji medycznej***

Lp. Nazwa usługi Cena [zł]
1 1 str. Kopii, skanu, wydruku dokumentacji medycznej 0,37 brutto
2 1 str. wyciągu, odpisu dokumentacji medycznej 10,66 brutto
3 Udostępnienie na nośniku elektronicznym 2,13 brutto

***Nie pobiera się opłaty w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu

po raz pierwszy w żądanym zakresie. Każde kolejne udostępnienie wg. powyższego cennika.

Cennik obowiązuje od 06.07.2020r.