intranet

    

Ten serwis używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Aktualności

 

podziekowania komisja episkopatu

 

Dziś przypada Światowy Dzień Malarii, choroby pasożytniczej, która zagraża prawie połowie światowej populacji i występuje w ponad 90 krajach. Z tej okazji z inicjatywy Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej oraz Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej GUMed zorganizowano w Gdyni konferencję poświęconą malarii i zdrowiu w tropiku.

 IMG 1487 trop

Co roku na malarię zapada ok. 200 milionów osób, z czego niemal 500 tysięcy chorych umiera. Większość z nich to dzieci poniżej 5 roku życia w Afryce Subsaharyskiej. Zwalczanie malarii to jeden z Milenijnych Celów Rozwoju ONZ, a dane z ostatnich lat pozwalają myśleć optymistycznie o przyszłości walki z tą chorobą: do 2015 udało się zrealizować wcześniejszy plan ograniczenia zachorowań w krajach tropikalnych. Liczba zgonów w Afryce zmniejszyła się o ok. 30%, a w Azji - o prawie połowę. Już ponad połowa mieszkańców Afryki ma dostęp do moskitiery chroniącej przed zarażeniem zarodźcami malarii. Malaria jednak nadal stanowi istotne zagrożenie dla wyjeżdżających do tropiku i od lat jest główną, zakaźną przyczyną zgonów osób podróżujących.

 Pacjentki w Kifangondo

Podczas dzisiejszej konferencji dyskutowano na temat znaczenia malarii na świecie i w Polsce oraz podsumowano udział UCMMiT/IMMiT w zwalczaniu tej choroby. Historię IMMiT przedstawił konsultant krajowy w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej, dr hab. med. Wacław Nahorski, a dr Anna Kuna, Kierownik Kliniki Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych UCMMiT przybliżyła zagadnienia nowoczesnej profilaktyki i leczenia malarii. Dr Antoni Urbanowicz, wicedyrektor UCMMiT omówił dotychczasową działalność placówki zarysowując plan dalszego rozwoju medycyny tropikalnej w UCMMiT. Dr Martyna Bykowska zwróciła uwagę na współpracę IMMiT ze zgromadzeniami misyjnymi działającymi w regionach endemicznego występowania malarii, która w wyjątkowy sposób pozwala gdyńskim lekarzom łączyć udzielanie pomocy medycznej ludności krajów afrykańskich ze zdobywaniem praktycznego doświadczenia w tropiku. W dyskusji pojawiły się także głosy niepokoju o dalszą, niepewną przyszłość UCMMiT/IMMiT. Gdyńska placówka od wielu lat stanowi główne zabezpieczenie medyczne dla Polaków, podróżujących do tropiku zawodowo i rekreacyjnie. Podczas konferencji podkreślono, że do ciężkiego przebiegu malarii u podróżnych zwykle przyczyniają się błędy w profilaktyce oraz zbyt późno postawione rozpoznanie. „W ostatnich latach widzimy wzrost liczby podróży tropikalnych podejmowanych przez Polaków. UCMMiT/IMMiT w Gdyni to szczególna placówka, która odpowiada na potrzeby medyczne z tym związane” – podkreślił dr hab. med. W. Nahorski.

 

25.04.2017 Agnieszka Wroczyńska

Od 2015 roku UCMMiT uczestniczy w międzynarodowym innowacyjnym projekcie Tropsense. Projekt ma na celu opracowanie nowej, nieinwazyjnej, niedrogiej i łatwej w obsłudze metody diagnostycznej do wykrywania chorób tropikalnych i pasożytniczych (bąblowicy, dengi i leiszmaniozy). Diagnostyka miałaby opierać się na analizie lotnych biomarkerów w wydychanym powietrzu pacjenta metodą spektroskopii M-IR z wykorzystaniem laserów kaskadowych. Pozwoli to na budowę modelu detekcji dla wybranych chorób. Prototyp takiego urządzenia będzie skonstruowany po zakończeniu fazy zbierania próbek powietrza, a następnie przekazany do testowania dla pacjentów.

 

Bąblowica jest chorobą pasożytniczą, występującą także w Polsce. Denga jest bardzo powszechna w krajach tropikalnych, czynnikiem etiologicznym jest wirus, przenoszony przez komary. Leiszmanioza jest chorobą pasożytniczą, spotykaną w niektórych rejonach tropikalnych, przenoszą ją moskity. Wszystkie te choroby nastręczają trudności diagnostyczne i lecznicze, z uwagi na niecharakterystyczny przebieg kliniczny, rozpowszechnienie często w ubogich krajach tropikalnych czy też z powodu braku nowoczesnych metod leczenia.

 

Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych UCMMiT aktywnie uczestniczy w zbieraniu próbek powietrza od pacjentów hospitalizowanych z powodu wyżej wymienionych chorób.

 

Jak dotąd, odbyły się 3 spotkania podsumowujące kolejne etapy realizacji projektu: w Gdańsku (luty 2015 r.), Tarragonie (Hiszpania, kwiecień 2015 r.) i Ulm (Niemcy, styczeń 2017 r.). Ponadto w ramach projektu odbyły się 2 wyjazdy pracowników Kliniki do Kolumbii (marzec oraz listopad 2016 r.), a także naukowcy z innych krajów (Rumunia, Kolumbia) mieli możliwość odbywania praktyk w UCMMiT.

 

tropsense 2

tropsense 1

tropsense 3