intranet

    

Ten serwis używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
ul. Powstania Styczniowego 9B
81-519 Gdynia POLSKA

 

numer NIP 586-211-14-67
numer REGON 192953946
numer KRS 0000174213

 

Działalność Medyczna
Przychodnia Medycyny Pracy i Chorób Tropikalnych
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Kierownik Kierownik
dr Izabela Tomaszewska lek. Anna Susmarska
   
Medycyna Pracy TK / RTG / USG
Informacja i rejestracja: (58) 699-84-15 Informacja i rejestracja: (58) 699-86-75 / (58) 699-84-03
e-mail: medycyna_pracy@ucmmit.gdynia.pl e-mail: radio@ucmmit.gdynia.pl
   
Telefony czynne: Telefony czynne:
Poniedziałek-Piątek 07:00-14:30 Poniedziałek-Piątek 07:30-17:30
   
Por. Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych
Pracownia Endoskopii
Informacja i rejestracja: (58) 699-85-90 Kierownik
e-mail: przychodnia@ucmmit.gdynia.pl lek. Anna Dobies
Punkt Szczepień: (58) 699-86-83  
e-mail: awosachlo@ucmmit.gdynia.pl Telefony:
  Rejestracja: (58) 699-85-75
Telefony czynne: Pracownia Endoskopii: (58) 699-85-66
Poniedziałek-Piątek 07:00-14:30 e-mail: endoskopia@ucmmit.gdynia.pl
Wtorek i Czwartek 07:00-18:00  
  Telefony czynne:
Poradnia Chorób Zakaźnych Poniedziałek-Piątek 07:00-14:30
Informacja i rejestracja: (58) 699-86-82  
e-mail*: por_ch_zak@ucmmit.gdynia.pl
Służba TMAS
  Lekarz nadzorujący
Telefony czynne: prof. Marcin Renke
Poniedziałek 08:15-14:15  
Wtorek 14:00-18:00 Telefon: (58) 699-84-60
Środa 08:15-14:15 e-mail: tmas@ucmmit.gdynia.pl
Czwartek 10:00-12:00  
Piątek 11:00-12:00
Izba Przyjęć
  Pielęgniarka Oddziałowa
Poradnia Kardiologiczna mgr Katarzyna Nikrant
Informacja i rejestracja: (58) 699-85-57  
e-mail*: por_kardio@ucmmit.gdynia.pl Telefon dyżurny: (58) 699-85-78
  Telefon: (58) 622-42-12
Telefony czynne: e-mail: ip@ucmmit.gdynia.pl
Poniedziałek 12:00-18:00  
Wtorek - Piątek 07:30-12:40
Specjalista ds. epidemiologicznych
   
* W przypadku rejestracji przez e-mail prosimy o podanie Telefon: (58) 699-85-27
numeru telefonu e-mail: pepidemiologiczna@ucmmit.gdynia.pl
   
Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego
Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych
Kierownik Kierownik
dr n. med Ewa Lenkiewicz dr hab. n. med Katarzyna Sikorska
   
Telefony: Telefony:
Telefon dyżurny: (58) 699-86-54 Sekretariat: (58) 699-84-08
Dyżurka pielęgniarek: (58) 699-86-33 Dyżurka pielęgniarek: (58) 699-85-80
e-mail: hyperbar@ucmmit.gdynia.pl e-mail: oct@ucmmit.gdynia.pl
   
Klinika Chorób Zawodowych i Wewnętrznych
Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
Kierownik Kierownik
prof. Marcin Renke  prof. Marek Koziński
   
Telefony: Telefony:
Sekretariat: (58) 699-84-02 Sekretariat: (58) 699-84-06
Dyżurka pielęgniarek: (58) 699-85-92 Dyżurka pielęgniarek: (58) 699-85-86
e-mail: ocz@ucmmit.gdynia.pl e-mail: ocw@ucmmit.gdynia.pl
   
Przełożona Pielęgniarek
Apteka Szpitalna
mgr Iwona Brutel Kierownik
  mgr farm. Agnieszka Walasik
Telefon: (58) 699-84-35  
e-mail: bruteli@ucmmit.gdynia.pl Telefon: (58) 699-85-79
  e-mail: apteka@ucmmit.gdynia.pl
   
  Asystent
  mgr farm. Katarzyna Korchow
   
  Telefon: (58) 699-86-42
   

 

 

Administracja
Dyrekcja Szpitala
Główny Księgowy
Dyrektor Magdalena Reszka
prof. dr hab. n. med. Marcin Renke  
  Telefon: (58) 699-85-11
Z-ca Dyrektora ds.Lecznictwa e-mail: mreszka@ucmmit.gdynia.pl
Marzena Głowacz  
 
Dział Finansowy
Kancelaria Księgowa
Agnieszka Miotk Małgorzata Wirkowska
   
Telefon: (58) 699-85-06  Telefon: (58) 699-85-38
Fax: (58) 622-48-71  e-mail: mwirkowska@ucmmit.gdynia.pl
ePUAP: /UCMMiT/SkrytkaESP  
e-mail: dyrekcja@ucmmit.gdynia.pl  Księgowa
   Agnieszka Topyła
Dział Kadr i Organizacji
 
Kierownik Telefon: (58) 699-86-08
Renata Kulesza e-mail: atopyla@ucmmit.gdynia.pl
   
Telefon: (58) 699-86-01 Płace i kasa
e-mail: rkulesza@ucmmit.gdynia.pl Karolina Cwalina
   
Dział Zamówień Publicznych
 Telefon: (58) 699-85-39
Kierownik  e-mail: kcwalina@ucmmit.gdynia.pl
Alicja Wiczlińska  
 
Dział Statystyki i Rozliczeń Usług Medycznych
Telefon: (58) 699-85-18 Starszy Inspektor ds. statystyki i rozliczeń usług medycznych
e-mail: dzp@ucmmit.gdynia.pl Tamara Ludwicka
   
p.o. Kierownika Telefon: (58) 699-85-12
Dorota Tuźnik e-mail: tludwicka@ucmmit.gdynia.pl
   
Telefon: (58) 699-85-18 Specjalista ds. Statystyki i Rozliczeń Medycznych
e-mail: dtuznik@ucmmit.gdynia.pl Ewa Banasiak
   
Gł. Specjalista ds. BHP/ Inspektor ochrony p.poż.
Telefon: (58) 699-85-12
Małgorzata Hajdel e-mail: ebanasiak@ucmmit.gdynia.pl
   
Telefon: (58) 699-84-32 Dział Informatyki
e-mail: mhajdel@ucmmit.gdynia.pl Telefon: (58) 699-85-23
   
Dział Administracyjno-Gospodarczy
Kierownik
Kierownik Tomasz Porębski
Maciej Zieliński e-mail:  tporebski@ucmmit.gdynia.pl
   
Telefon: (58) 699-85-71 Cezariusz Markowski
e-mail: mzielinski@ucmmit.gdynia.pl e-mail: cmarkowski@ucmmit.gdynia.pl
   
Magazyn
Pełnomocnik Dyrektora ds. zintegrowanego systemu zarządzania / Inspektor ds. Obronności i Rezerw /
Pełnomocnik Dyrektora ds. ochrony informacji niejawnych
Zbigniew Kamedulski
 
Telefon: (58) 699-85-17 Ewa Ziółkowska-Banaszek
e-mail: zkamedulski@ucmmit.gdynia.pl  
  Telefon: (58) 699-85-35
  e-mail: eziolkowska@ucmmit.gdynia.pl