intranet

    

Ten serwis używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

Szkolenie przeddyplomowe:

Klinika prowadzi seminaria i ćwiczenia z:

 • Medycyny tropikalnej dla studentów Medycyny VI roku Wydziału Lekarskiego,
 • Tropical medicine dla studentów VI roku English Division,
 • Podstawy higieny i medycyny tropikalnej dla studentów Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego przed planowanym wyjazdem na misje.

Szkolenie podyplomowe:

 • Udział w Kursach szkoleniowych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie dla lekarzy w dziedzinie medycyny transportu i medycyny pracy,
 • Prowadzenie specjalizacji oraz staży cząstkowych do specjalizacji z chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych oraz medycyny transportu.

Publikacje:

 • Pracownicy Kliniki opublikowali ponad 130 prac pełno-tekstowych, w większości na oryginalne tematy oraz 100 streszczeń publikowanych w czasopismach naukowych (w tym z IF) lub materiałach zjazdowych (Book of Abstracts), w tym również zagranicznych,
 • Pracownicy Kliniki zaprezentowali ok. 250 wystąpień na posiedzeniach towarzystw naukowych.

Wyposażenie:

 • przenośny sprzęt do badań EEG z możliwością monitorowania zapisu czynności bioelektrycznej mózgu przez 24 godziny metodą Holtera,
 • przenośny aparat do USG z możliwością wykonywania badań w terenie.

Rys historyczny:

Działalność badawczo – usługowa w zakresie medycyny tropikalnej i parazytologii klinicznej miała swój początek w 1957r., kiedy utworzony został Oddział Kliniczny w Instytucie Medycyny Morskiej, który został wydzielony ze struktur Akademii Medycznej w Gdańsku.

 • W 1962r. powstała Klinika Chorób Zawodowych i Tropikalnych, mająca w swoim zakresie działalności aspekty diagnostyki i terapii chorób tropikalnych i pasożytniczych, jak również prowadzenie działalności szkoleniowej wśród lekarzy odbywających staże z zakresu medycyny morskiej i tropikalnej.
 • W 1985r. w nowo wybudowanych obiektach Instytutu powstały, liczące łącznie 90 łóżek, Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Tropikalnych, w tym 30-łóżkowy Oddział Chorób Tropikalnych, Pasożytniczych i Wewnętrznych, poszerzający zakres dotychczasowych działań badawczych i usługowych.
 • W 2002r. z inicjatywy ordynatora tego oddziału utworzono Krajowy Ośrodek Medycyny Tropikalnej.
 • W 2003r. z chwilą ponownego włączenia Instytutu w struktury Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny) utworzono samodzielną Klinikę Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, stanowiącą integralną część Krajowego Ośrodka Medycyny Tropikalnej, zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia w nowej sytuacji prawnej.