intranet
email

    

Ten serwis używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów korzystających z usług ambulatoryjnych i szpitalnych Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej (poprzednia nazwa: Akademickie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Instytutu Medycyny Morskiej)  w latach 1976 – 2014.

 

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku do dnia 28 lutego 2017 roku w Kancelarii Szpitala ul. Powstania Styczniowego 9B w Gdyni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 15:05.

 

Formularz wniosku o udostępnienie dokumentacji dostępny jest w Kancelarii oraz na stronie internetowej.

 

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

 

Podstawa prawna: art.29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz.159 z późn. zm.) oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2069).

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni zatrudni Pielęgniarkę Epidemiologiczną - wymagana Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego lub Higieny i Epidemiolgoii

Forma zatrudnienia: umowa o pracę / umowa kontraktowa wymiar czasu do uzgodnienia

 

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia

 

Prosimy o kontakt w siedzibie szpitala:

81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b

Dział Kadr i Organizacji

I piętro, p.28, tel. 58-6998-601

Przełożona Pielęgniarek:

II piętro, p.147, tel. 58-6998-435


Dokumenty aplikacyjne można przesłać pocztą e-mail na adres:
rkulesza@ucmmit.gdynia.pl

 

 


Praca dla specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii w Gdyni

 

 

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej zatrudni specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii w Klinice Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego.


Forma zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy plus dyżury medyczne

 

 

Tel. Kontaktowy:  Kierownika Kliniki (58) 69 98 610

Dział Kadr i Organizacji (58) 69 98 601

Dokumenty aplikacyjne można przesłać pocztą e-mail na adres:
rkulesza@ucmmit.gdynia.pl

 


 

Klinika Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni zatrudni lekarza specjalistę chorób wewnętrznych - mile widziana dodatkowa specjalizacja z diabetologii, gastroenterologii, endokrynologii, a także kwalifikacje do wykonywania USG


Forma zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy plus dyżury medyczne

Dokumenty aplikacyjne można przesłać pocztą e-mail na adres:
rkulesza@ucmmit.gdynia.pl

 


 

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni zatrudni Pielęgniarkę do pracy w Klinice UCMMiT - mile widziany kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego


Forma zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu, praca zmianowa

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia

 

Prosimy o kontakt w siedzibie szpitala:

81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b

Dział Kadr i Organizacji

I piętro, p.28, tel. 58-6998-601

Przełożona Pielęgniarek:

II piętro, p.147, tel. 58-6998-435


Dokumenty aplikacyjne można przesłać pocztą e-mail na adres:
rkulesza@ucmmit.gdynia.pl

 

 

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni zatrudni Pielęgniarkę do pracy w Klinice UCMMiT


Forma zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu, praca zmianowa

Mile widziany kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego.

Warunku pracy i płacy do uzgodnienia

Prosimy o kontakt w siedzibie szpitala:

81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b

Dział Kadr i Organizacji

I piętro, p.28, tel. 58-6998-601

Przełożona Pielęgniarek:

II piętro, p.147, tel. 58-6998-435


Dokumenty aplikacyjne można przesłać pocztą e-mail na adres:
rkulesza@ucmmit.gdynia.pl